Arbeid, skatt og avgifter

Arbeid

Bø kommune lyser ut stillingane sine i Bø Blad og nyttar også mellom anna TA og Varden.
Dei utlyste stillingane finn du også på heimesida til Bø kommune under Sjølvbetening.
Informasjon om jobb og arbeidsliv finn du også på NAV sine sider.

Skatt og avgifter

Skattar vert vedteke av Stortinget og vert håndheva av Skatteetaten.
Kommunale avgifter vert vedteke av kommunestyret og vert i Bø kommune organisert av teknisk eining.
Likningskontoret og folkeregisteret har kontor i Bø.
Besøks- og postadresse er Bøgata 11, 3800 Bø - tlf 81581747
Organisasjonsmessig høyrer likningskontoret for Telemark inn under Skatt Sør Bø
tlf 80080000.
Skatteoppkrevjaren har kontor på kommunehuset i Bø. 

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 21.04.2016
Login for redigering