Leiande reknskapskontrollør
 
35 05 90 82
 
Send epost til Gunn Jorunn Kaasa
 
Artikkel (1)

Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll

Midt-telemark - Klikk for stort bilete Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll er eit interkommunalt samarbeid mellom Bø, Nome og Sauherad, med Bø som vertskommune. Det er i tillegg inngått avtale med kommunane; Hjartdal, Tinn, Seljord, Vinje og Fyresdal. Oppgåva vår er å kontrollere  om arbeidsgjevarane i desse kommunane gjennomfører forskotstrekk og bereknar arbeidsgjevaravgift i samsvar med regelverket i skattebetalings- og folketrygdlova. Med jamne mellomrom gjennomfører vi kontroll av rekneskap og bilag hos næringsdrivande.                   

Hos arbeidsgjevarar inngår det også i kontrollen å sjå til at rekneskap og lønsutbetalingar er innretta i tråd med lovar og forskrifter. I forbinding med gjennomgang av rekneskapet, har veiledning og informasjon ein sentral plass i arbeidet. Hos Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll kan ein få informasjon om regelverket for forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift og lønsinmelding, og dei pliktene arbeidsgjevar har som gjeld berekning, innsending av oppgåver og betaling av forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift.

Kontaktinformasjon

Leiande rekneskapskontrollør: Gunn J. Kaasa, gunn.jorunn.kaasa@bo.kommune.no. Dir.tlf. 35 05 90 82, mob. 911 35 603.

Rekneskapskontrollør: Ingunn Moen, ingunn.moen@bo.kommune.no. Dir.tlf. 35 05 90 81, mob. 415 60 741

Rekneskapskontrollør: Gunhild Moen, gunhild.moen@bo.kommune.no. Dir.tlf. 35 05 90 83, mob. 468 01 005  

Kart
Kommunehuset - Bø
Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll har kontor på Kommunehuset i Bø.
Login for redigering