Bø skules heimeside Bø kommune si heimeside

Aktuelle nettsider

Søk

Bø kommune

   

Velkommen til Bø skule!

Bø skule er den største av to barneskular i Bø kommune med 409 elevar og to SFO-avdelingar med 120 elevar. Den ligg 5.min. gange frå Bø sentrum. Skulen, som vart bygd i 1960, blei delvis renovert i 1997. I 2010 tok vi i bruk ein heilt ny skulehalvdel med plass til tre parallellar på kvart trinn.

1. klasse - Klikk for stort bilete 6. klasse på skulekjøkkenet - Klikk for stort bilete

 

Alle klassetrinn har eigne basar med "lukka" klasserom og grupperom og eigne inngangar med toalett og garderobar. Basane har fått namn etter 5 nedlagte grendeskular og klasseromma har namn frå forskjellige plassar i bygda. 

Felles møteplass er kantina og amfiet vårt, Gygrestolen, som har fått namnet sitt etter ein kjent fjellformasjon i bygda. Her samlas vi til fem større samlingar i året der trinna har ansvar for innhaldet. 1. trinn samlast også her ved skulestart. Skulen har gangavstand til skog og mark, eit stort fint uteområde og ake-/ skibakke på baksida av skulen.

Uteskule - Klikk for stort bilete

     Bø skule - velkommen - Klikk for stort bilete

 

                                                                      

Bø skule - Aktuelt
Publisert 19.10.2016
Regnbue

Møteplan for FAU 2016/2017

 

Tirsdag 22.11.16 kl18.30

Tirsdag 07.02.17 kl 18.30

                          Tirsdag 25.04.17 kl18.30

                          VEL MØTT!

Publisert 02.08.2016
Stasjonslæring

VELKOMMEN TIL EIT NYTT SKULEÅR!

 

  Skulestart for elevane er måndag 15. august.

  2. til 7. trinn møter kl. 08.30 ute på skuleplassen.

  1. trinn møter kl. 09.00 i Gygrestolen.

Publisert 10.05.2016
klatrevegg.jpg

 Takk til føresette i 2. klasse som rydda skulen, og som ordna med klatrevegg!

Publisert 19.04.2016

 Sommermoro Bø 2016
- for deg mellom 10-13 år

Det er igjen klart for Sommermoro Bø! Hva er vel bedre enn å benytte sommerferien til moro og aktive dager sammen med nye og gamle venner! Hver dag vil du lære litt om det å være ute, og drive friluftsliv. I tillegg blir det mye moro. Tilbudet er på dagtid i uke 25, og foregår i Bøs flotte natur. Hver dag er det med artige, trygge og voksne aktivitetsledere fra Telemark Turistforening. Les mer om programmet...

Publisert 07.03.2016
Hårlus

Alle føresette sjekke dette og eventuellt bruke lusekam og hårvask mot lusa.

http://lusfrinorge.no/

Publisert 01.03.2016
sfo

Hugs søknadsfristen til SFO for skuleåret 20016/17 er 2. april!

Søknadsskjema/endring/oppseiing SFO

Publisert 01.03.2016

Etter eit politisk vedtak vedrørande SFO, er prisen rekna ut som ein årskostnad for tilbodet. Kostnaden er delt opp i månasbeløp frå 1 august til 30 juni, til saman 11 månader. Beløpet er det samme sjølv om det ikkje er like mange skuledagar i dei ulike månadane.

 • 1/1 plass - frå 13 timar og oppover pr. veke, kr. 3030,-
 • 3/4 plass - 8 til 13 timar pr. veke, kr. 2101,-
 • 1/2 plass - inntil 7 timar pr. veke, kr. 1476,-
 • Timepris - kr. 75,-
 • Feriedag - kr. 292,-
 • Søskenmoderasjon - 50% på den minste plassen
 • Ved delt omsorg kan rekninga splittast
 • Rekninga blir sendt ut 14 dagar før forfall, som er om lag 25. i kvar månad. Prisane blir justert ved starten av nytt skuleår.
 • Timar og Prisar gjeld frå 01.01.16
Publisert 20.10.2015

SFO leiar:Liv Bente V. Øygarden  tlf: 35059473 
epost:
liv.bente.oygarden@bo.kommune.no 
Tlf: Base 1 - 35059470
Tlf: Base 2 - 35059472 

Baseoversikt skuleåret 2016/2017.
Åskollen (base 1)  1+2 klasse
4. kl vil ha sitt eget SFO program/tilbud i eget klasserom.
Trelsborg (base 2) 3+4 klasse.  
Morgon Sfo blir som før på Trelsborg (base 2).

SØKNADSFRIST TIL SFO: 2. april (årleg)

Publisert 15.10.2015
Elevrådet 15-16

Elevrådet på Bø skule 2015 / 16;
Leiar: 
Kristine Skauge Svendsen vara: Edvin Lio
Sekretær: Kathrine Vreim Robertson  Lærar: Tone Lie     

2a - Hanna Bjørnsdatter Nordbø                            
2b - Leah Madeleine Faltin                

3a - x                          
3b - Jon Hynne
3c - Line Haugenes Elvestad                  

4a - Emily Kolle Nesjan      
4b - Berit Vikane
4c - Sverre S. Reinboth     

5a - Odin Mevik    
5b - Christian Sauar Wad    

6a - Edvin Lio    
6b - Kathrine Vreim Robertson     

7a - Kristine Skauge Svendsen    
7b - Stian Øverland   

Publisert 23.09.2015

Foreldremøte på SFO onsdag 30. sept.  
Møtet startar kl 17:30

Publisert 23.09.2015

         HUSK: Påmelding til haustferien -  Frist man.28.09


 

                      

Publisert 25.08.2015
Skolebuss

 

Elevar som har krav på fri skuleskyss: 
Elevar som går i 1.trinn har rett til skyss når dei har over 2 km veg mellom heim og skule. For resten av elevane (2.-7. kl.) er skyssgrensa 4 km. Rett til fri skuleskyss gjeld kun til skulens ordinære start - og sluttidspunkt.

Billett og beltekontroll:
Det skal nyttast setebelte i bussane når elevane nyttar bussen til og frå skulen. Det er same plikt for bruk av setebelte i buss, som i privat personbil. Det vil bli kontrollar kring bruk av belte og gyldig skulekort med bilete og stempel frå skulen. Vest-Viken Kollektivtrafikk har engasjert Securitas til å utføre desse kontrollane.

 

http://www.vkt.no                

Informasjon om rutetider til skulebussen finn du på linken over

Publisert 10.06.2015
norgesmester-i-skolemelk-2008

VIKTIG: Bestilling av mjølk til skulestart 16/17 er nå klar!!

Bestilling direkte på: www.skolemelk.no 

Publisert 27.08.2013

- Gå direkte til elektronisk skjema

 • Ved endring av plass/timar gå inn på elektronisk skjema under "endringar"
 • Søknadsfrist for alle som ønsker plass på SFO er 2. april

I SFO er gjensidig oppseiingstid ein månad. Plassen som er sagt opp etter 1.april må betalast ut skuleåret

Ved manglande betaling for tilbodet sender kommunen ut varsel om oppseiing av plassen. Dersom partane ikkje kjem til ei ordning, mistar eleven tilbodet ein månad etter varsling.

Vedtektene for SFO finn du i menyen til venstre.  

Publisert 06.12.2010
haandvask

Håndhygiene er viktig praksis retta mot forebygging av influensa og omgangssjuke!

   

Kontaktinformasjon

Bø skule
Gamleveg 71
3802 Bø i Telemark
E-post : postmottak.bosk@bo.kommune.no
Telefon
: 35 05 94 50

Mobil
: 90229611 (Rektor)
Beredskap
: Tor Gunnar Soterud
(BeredskapTlf02)
: Gyrid Kvaale
(BeredskapTlf03)
: Asbjørn Tolo
Org.nr.
: 975 278 492
Opningstid
: 08.00 - 15.00

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Kart Bø kommune
Diverse informasjon
Skular i Bø
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering