Bø skules heimeside Bø kommune si heimeside

Aktuelle nettsider

Søk

Bø kommune

   

Velkommen til Bø skule!

Bø skule er den største av to barneskular i Bø kommune med 369 elevar og to SFO-avdelingar med 120 elevar. Den ligg 5.min. gange frå Bø sentrum. Skulen, som vart bygd i 1960, blei delvis renovert i 1997. I 2010 tok vi i bruk ein heilt ny skulehalvdel med plass til tre parallellar på kvart trinn.

Påskehare - Klikk for stort bilete Bø skule - velkommen - Klikk for stort bilete

 

Alle klassetrinn har eigne basar med "lukka" klasserom og grupperom og eigne inngangar med toalett og garderobar. Basane har fått namn etter 5 nedlagte grendeskular og klasseromma har namn frå forskjellige plassar i bygda. 

Felles møteplass er kantina og amfiet vårt, Gygrestolen, som har fått namnet sitt etter ein kjent fjellformasjon i bygda. Her samlas vi til fem større samlingar i året der trinna har ansvar for innhaldet. 1. trinn samlast også her ved skulestart. Skulen har gangavstand til skog og mark, eit stort fint uteområde og ake-/ skibakke på baksida av skulen.

Bø skule - Aktuelt
Publisert 12.01.2016
20160111_112741.jpg

 

ALLE gledar seg over isflata etter iherdig "dugnadsinnsats" !

#tradisjon #moro #leik #balanse #aktivitet #friskluft #glede

Publisert 18.12.2015
IMG_5133.jpg

 

1. trinn gjekk Lucia fredag 11. desember med tente lys, lussekatter i korga og nydelig sang. Ein kjem i julestemning ingen tvil om det...

Publisert 10.12.2015
Jula er for alle

4. trinn øvar iherdig og konsentrert fram til førestillinga 22. desember.
For foreldre/føresette er det sett opp ein framsyning måndag 21. des. kl. 18.00

Publisert 16.11.2015
På farta til skulen - elevrådet Bø skule 16.11.2015.jpg

Bø skule hadde langt over 80% oppsluttning i prosjektet "På farta til skolen" nå i haust. Det resulterte i premiering i form av ein sjekk pålydande kr. 1000,- som går til Elevrådet. Elevrådsleiar Kristin Skauge Svendsen (7a) og vara Edvin Lio (6A) har mottatt sjekken fra prosjektansvarleg Michel Fouler.

Publisert 10.11.2015
IMG_1638.JPG

6. klasse baka bollar og dekka bord i Gygrestolen til 1b i dag, ein fin avsluttning på skuledagen!

 

Publisert 02.11.2015
IMG_0087(1).JPG

Lærarar og assistentar har planleggingsdag fredag 6. november. 
Thomas Nordahl kommer til Gullbring og skal halde foredrag om mellom anna skuleutvikling og kva ein bør satse på i norsk skule framover - ein motivasjonsdag for alle lærere og assistentar i Midt-Telemark.

Thomas Nordahl er en norsk pedagogikkforsker. Han er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Publisert 20.10.2015
røvere sfo

SFO leiar:Liv Bente V. Øygarden  tlf: 35059473 
epost:
liv.bente.oygarden@bo.kommune.no 
Tlf: Base 1 - 35059470
Tlf: Base 2 - 35059472 

Baseoversikt skuleåret 2015/16.
Åskollen (base 1)  1+2 klasse
4. kl vil ha sitt eget SFO program/tilbud i eget klasserom.
Trelsborg (base 2) 3+4 klasse.  
Morgon Sfo blir som før på Trelsborg (base 2).

Publisert 15.10.2015
Elevrådet 15-16

Elevrådet på Bø skule 2015 / 16;
Leiar: 
Kristine Skauge Svendsen vara: Edvin Lio
Sekretær: Kathrine Vreim Robertson  Lærar: Tone Lie     

2a - Hanna Bjørnsdatter Nordbø                            
2b - Leah Madeleine Faltin                

3a - x                          
3b - Jon Hynne
3c - Line Haugenes Elvestad                  

4a - Emily Kolle Nesjan      
4b - Berit Vikane
4c - Sverre S. Reinboth     

5a - Odin Mevik    
5b - Christian Sauar Wad    

6a - Edvin Lio    
6b - Kathrine Vreim Robertson     

7a - Kristine Skauge Svendsen    
7b - Stian Øverland   

Publisert 29.09.2015
Regnbue

Møte i FAU vinter 2016: 
Tid: Tysdag 09. febr. kl. 18.30
Stad: Personalrom - Bø skule

Savner du som representant innkalling - ta kontakt med skulen!!

Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21 - "Vurdering for læring" (PDF, 2 MB)

Publisert 23.09.2015

Foreldremøte på SFO onsdag 30. sept.  
Møtet startar kl 17:30

Publisert 23.09.2015
Teikning med kolstift

         HUSK: Påmelding til haustferien -  Frist man.28.09


 

                      

Publisert 23.09.2015
Hårlus

Haust og skulestart er tida for hovudlusa. Alle føresette MÅ sjekke dette og eventuellt bruke lusekam og hårvask mot lusa.

http://lusfrinorge.no/

Publisert 08.09.2015
Sykkel.JPG

 I veke 37 og 38 skal alle elvar ved grunnskulane i Bø registrere korleis dei kjem seg til skulen. 

Meir informasjon på Bø kommunes nettsider

Publisert 25.08.2015
Skolebuss

 

Elevar som har krav på fri skuleskyss: 
Elevar som går i 1.trinn har rett til skyss når dei har over 2 km veg mellom heim og skule. For resten av elevane (2.-7. kl.) er skyssgrensa 4 km. Rett til fri skuleskyss gjeld kun til skulens ordinære start - og sluttidspunkt.

Billett og beltekontroll:
Det skal nyttast setebelte i bussane når elevane nyttar bussen til og frå skulen. Det er same plikt for bruk av setebelte i buss, som i privat personbil. Det vil bli kontrollar kring bruk av belte og gyldig skulekort med bilete og stempel frå skulen. Vest-Viken Kollektivtrafikk har engasjert Securitas til å utføre desse kontrollane.

Ny tid aug. 2015 med Hørtebussen:
Bussen starter fra Hørte kl. 08:05 og er på skolen kl. 08:15
Dette vi gjøre at elevene ikke kommer så tidlig til skolen som tidligere.
Vi kommer til å starte med dette Mandag 17. august 2015

Ny informasjon om rutetider til skulebussen finn du på linken under

Publisert 18.08.2015

Sted foreldremøte: Kroa i Bø
Dato: 1. september 2015
Klokken: 18:00

Uke 36 er nasjonal antimobbeuke i Norge og i den anledning har FAU ved Bø og Folkestad barneskuler invitert Kjetil & Kjartan med sitt antimobbeshow. De vil holde show på dagtid for barna på skolene og for foreldrene på kvelden.

Det vil bli salg av kaffe og kaker og musikalsk innslag fra kulturskolen etter showet.

Publisert 15.06.2015
IMG_1412.JPG

"Sjuende ut av huset" - En musikkcabarè i Gygrestolen.
7. trinn øvar iherdig fram mot desse førestillingane:

Tysdag 16. juni kl. 09.00 og 11.00
Onsdag 17. juni kl. 09.00

Onsdag 17. juni kl. 18.00 - Fest og avsluttning for foreldre/føresette

Publisert 15.06.2015
håndball14.jpg

Tradisjonar er bra, og det blei kampar mellom lærarar og 7. trinn før skuleslutt.
Stemning og engasjement var fantastisk:)

 

Publisert 10.06.2015
norgesmester-i-skolemelk-2008

VIKTIG: Bestilling av mjølk til skulestart 15/16 er nå klar!!

Bestilling direkte på: www.skolemelk.no 

Publisert 13.05.2015
17. mai

Det er oppmøte på Bø skule kl. 9.30

Barnetoget startar kl 10.00
 

Trykk på "les meir" for meir informasjon...

Publisert 07.05.2015
IMG_3542.JPG

Vi samlast i Gygrestolen onsdag 13. mai. Vi førebur oss til 17. mai, og alle trinn bidreg med sang og hurrarop. Vi markerer også jubileumsåret for frigjeringa 8. mai 1945.

Gygrestolen kl. 11.00  (Her er programmet)

Publisert 27.03.2015
IMG_1336.JPG

 

 

Imponerande framsyning av 2. trinn:-)

Publisert 20.03.2015
3. klasse

Skydekket forsvant et øyeblikk og vi fekk sjå den historiske hendinga.

Briller blei kjøpt inn av naturfaglærar på skulen slik at vi kunne sjå rett mot sola.

Publisert 18.03.2015
20150313_095019 - Kopi.jpg

Elevane på Bø skule hadde ein nydelig dag på sjølvaste fredag den 13. mars
Alle tankar kring fredag den 13. blei forkasta - me hadde ein heilt ekstremt nydeleg dag i bakken.

Takk til Lifjell skisenter som held bakken open for elevane denne dagen :)

Publisert 06.02.2015
sfo

Hugs søknadsfristen til SFO for skuleåret 20015/16 er 2. april!

Søknadsskjema/endring/oppseiing SFO

Publisert 26.01.2015
Politisk streik.JPG

SFO stenger onsdag 28.01  kl 14:00 grunna politisk streik.

 
Publisert 26.01.2015

Etter eit politisk vedtak vedrørande SFO, er prisen rekna ut som ein årskostnad for tilbodet. Kostnaden er delt opp i månasbeløp frå 1 august til 30 juni, til saman 11 månader. Beløpet er det samme sjølv om det ikkje er like mange skuledagar i dei ulike månadane.

1/1 plass kr. 2928,- ( frå og med 13 timar )
3/4 plass kr. 2030,- ( 8 - 13 timar)
1/2 plass kr. 1426,- ( 7 timar )
Rekninga blir sendt ut 14 dagar før forfall, som er om lag 25. i kvar månad. Prisane blir justert ved starten av nytt skuleår.
Prisar er pr. 01.01.2015

Publisert 19.12.2014
IMG_1285.JPG

Etter ein nydelig framføring av julemusikalen "nisse på ville veier" tek vi juleferie på Bø skule.


4. klassingane gav oss ein flott oppleving i Gygrestolen. I tillegg vann 4. trinn den gylne kost og fekk diplom for best orden i garderobane nå i haust!

                 Ha ei riktig god jul og eit godt nytt år!

     

Publisert 26.11.2014
1 lys vi tenner.png

Det blir adventssamling i Gygrestolen
Bø skule torsdag 4. desember kl. 9.15 og 11.00
Temaet er "vennskap" - framføring av 5. trinn!

- For førsesette torsdag 4. des. kl. 17.30 -

Publisert 20.11.2014
IMG_1276.JPG

Elevar som har hatt ansvar for utlån av leiker i friminutta nå i haust hadde i tradisjonens tru lappeavslutning i kantina. Ferske lappar og peparkaker var løna for eit godt gjennomført tiltak. Dette er mykje positivt tiltak, og det lånes ut leiker i friminutta i stor stil. Alle trinn nytter seg av dette, og er eit godt bidrag til positivt skulemiljø og aktivitet/leik i frimunutta.

 
Publisert 03.11.2014
20141024_120045.jpg

800 skular, og tilsaman 200.000 elevar i Noreg dansa BliMe i dag kl. 12.00

           Sjå dansen på Youtube

Publisert 21.10.2014
20141021_092444.jpg

Endeleg kan elevane boltre seg i den nye klatrepyramiden...

Publisert 03.10.2014
IMG_1256.JPG

Endeleg var det sal frå kantina i Gygrestolen.
6. trinn solgte muffins som de har laga sjølv, og de skal ha skryt for eit variert utval!

Skikkelig blide å hyggelige salgsboder:)

                            ! GOD HAUSTFERIE !

Publisert 01.10.2014
velkomen

Med ei solid og flott gjennomføring av "HØST i bøtter og spann" gjorde 3. trinn det klart at haustferien nærmar seg...
7. trinn fekk "den gylne kost" og diplom for reinaste garderobe nå i haust!                          

Publisert 03.09.2014
sko deg for livet

Klikk på vedlegg under for å få opne referatet.  www.sol-lesing.no

Første FAU møte blir torsdag 2. okt. kl. 19.00 på personalrommet på Bø skule. Sakliste blir sendt ut i forkant.

Publisert 18.08.2014
Skulestart

 Måndag kl. 9 møttes nye førsteklassinger opp på Bø skule.

2. trinn møtte dei med sang og rektor helsa på dei før dei gjekk i klasseromma.

                              Lykke til på Bø skule:-D   

Publisert 11.04.2014
Vi vant HMS prisen

Bø skule fekk tildela HMS-prisen 2013 onsdag 10. april

Publisert 11.04.2014
IMG_1154.JPG

1b, stakk av med "rein garderobeseieren" påske 2014

Publisert 28.03.2014
Foto: Bø blad

Hugs!
Alle som ynskjer plass på SFO frå skulestart hausten 2014 må søke om dette, sjølv om de har plass inneverande år.

     Søknadsfristen er 2. april :)

Publisert 10.03.2014
Undervising 7c

Det blir ledige stillingar på Bø skule frå skulestart haust 2014. Følg med på NAV, og på Bø kommunes oversikt over ledige stillingar. 

Publisert 22.11.2013
DIALEKTERtopp.jpg

NRKsuper med sitt "supernytt" sette dilaktar i fokus 21. november. I den forbindelse besøkte dei Bø skule og fekk med seg nokre 5. klassingar til å snakke om bruk av Bødialekt kontra bokmål.

Her kan du sjå innslaget frå NRKsuper

 
Publisert 04.10.2013
Bø skule 50 år

Med ei feiande flott bursdagsfeiring torsdag 3. oktober i friskt minne, ønsker vi ein riktig god haustferie til elevar og tilsette på Bø skule!

Publisert 02.09.2013

Klassekontaktmøte er sett til tysdag 17. sept. kl. 18.00

Publisert 27.08.2013

- Gå direkte til elektronisk skjema

 • Ved endring av plass/timar gå inn på elektronisk skjema under "endringar"
 • Søknadsfrist for alle som ønsker plass på SFO er 2. april

I SFO er gjensidig oppseiingstid ein månad. Plassen som er sagt opp etter 1.april må betalast ut skuleåret

Ved manglande betaling for tilbodet sender kommunen ut varsel om oppseiing av plassen. Dersom partane ikkje kjem til ei ordning, mister eleven tilbodet ein månad etter varsling,

Publisert 08.08.2013
båt.jpg

Informasjon kjem på fronter 7. trinn i veke 33

Sjekk link: http://krageromaritimeleirskole.no/

Publisert 21.05.2013
Illustrasjonsbilete

Klikk på "les meir" for oversikt kontaktlærarar neste skuleår

Publisert 08.05.2013
Foto: Bø blad

Atter ei gong er skuleplassen vår nyraka og flott til 17. mai.
Tusen takk for stor innsats!

Publisert 30.04.2013
rydding

Før 17 mai gjer elevar og lærarar på Bø skule ein ekstra innsats for eit reint og ryddig nærmiljø. Skuleområdet og tilhøyrande vegar inkl. Bø sentrum blir rydda for rusk og rask. Dette er eit samarbeid med teknisk etat, som spanderar bollar og brus som takk for innsatsen.

                    www.holdnorgerent.no

Publisert 08.03.2013
buss1.gif

Ferdsel i Lektorvegen / Gamleveg

Gamleveg: DENNE VEGEN MÅ/BØR IKKJE NYTTAS av foreldre/elevar!

Ut over dette har Bø skule har gjort ein avtale om nedsatt transportkjøring i Lektorvegen.
Morgon: kl. 07.45 - 08.30
Ettermiddag: kl. 13.15 - 14.15 

Publisert 13.02.2013
karneval 1

 

Publisert 08.02.2013
syk elg

 

Alle foreldre/føresette bes ringe til adm. dersom elevar er sjuke, eller ved anna fråvær. Adm. vil då gje vidare melding til lærarane gjennom eit digitalt fråvær system på fronter. 
De kan ringe mellom 08.00 og utover på tlf. 35 05 94 50
Sende sms frå kl 06.00 på mob: 99 49 00 19 


Dersom de ønskjer å gje melding til eller snakke med lærar/ event. elev, ringer de skulen .Vi formidlar kontakt vidare. Gjer eigen avtale med lærar dersom det er naudsynt med kontakt pr. mobil. Vi oppmodar også framleis om å bruke meldingsboka mest mogleg.

Publisert 28.01.2013
sko deg for livet

 Det blir innskriving 4. og 11. februar kl. 10.30 - 13.00

 • Elevar med etternamn A til og med H møter 4. februar
 • Dei resterande møter 11. februar

 

Publisert 21.12.2012
Juleshow

Flott avsluttning før jul med juleshow i Gygrestolen framført av 4. trinn!

                                God jul og godt nytt år!

Publisert 13.12.2012
frukost

Eit fint avbrekk frå øvinga til juleframsyninga som 4. trinn øvar på i desse dagar.

Publisert 06.12.2012
Tenn lys (Bilete er utlånt av Bø blad)

Koselig, variert og stemningsfull adventssamling av 5. trinn blei det i Gygrestolen. Flott korsang, dans og pepperkaker som konferansierer.

                        God adventstid!

Publisert 20.11.2012
advent

5. trinn øvar i desse dagar og fram mot 30. desember til adventssamling.
Samlinga vert i Gygrestolen på Bø skule.

- A og C klassane kl. 09.00 - 10.00
- B klassane kl. 11.00 - 12.00

Førestilling for foreldre/føresette/familie - torsdag 29. nov. kl. 18.00

Det vert fellessongar:
Tenn lys, Nå tennes tusen julelys og Vi tenner våre lykter.

Publisert 20.11.2012

Websidene til Bø skule har vore lite oppdatera den siste tida grunna innføring av nye websider i Bø kommune. Nå er det meste på plass, og me skal prøve å halde sida oppdatera med siste nytt og aktuelle artiklar.

Publisert 27.04.2012
vårfest6

Vårfesten innbrakte ein brutto sum på kr. 56600.-


Publisert 27.04.2012
vårfest

Det blei ein feiande flott vårfest :-D

Publisert 05.03.2012

Viktig melding om brukarundersøkinga vår 2012!


FAU og skulen har blitt samde om at alle foreldre / føresette skal svare på brukarundersøkinga i samband med konferansetimane no i mars / april.
Instruks og passord får de av kontaktlærar - link til brukarundersøkinga ligg på klasserom/fronter.

Dersom de har to eller fleire born på skulen oppmodar vi til at begge foreldre/føresette svarar på undersøkinga.

Publisert 17.01.2012
Den mørkredde ridder

Nå er aktivitetskalenderen for Bø skule vår 2012 klar

Publisert 16.01.2012
Dyr i Afrika

FAU - møte måndag 30. januar kl. 19.00 på personalrommet

          

Publisert 06.01.2012
aking

Trass lite snø er vel føret opptimalt med tanke på fart på Grivijordet v. Bø skule
Elevane nyttar bakken flittig i friminutta til aking

Publisert 21.12.2011
Like til Betlehem

Det hev ei rosa sprunge
ut av ei rot so grann.
Som fedrane hev sunge:
Av Jesse rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved myrke midnattstid.

Publisert 13.12.2011
Lysdypping

4. trinn dyppa lys i lange baner og rekker her om dagen...

Publisert 09.12.2011
Gårdsgutta

Ein oversikt over aktivitetane på Bø skule vår 2012 er så og sei i hamn

                Her er AKTIVITETSKALENDEREN

Publisert 06.12.2011
Julemat1

Stor aktivitet innan mat og helsefaget på Bø skule.
6. trinn er godt i gang med både julegraut, pletter, krumkaker og ristoppar.

Publisert 01.12.2011

6. trinn vitjar høgskulen i Bø fredag

"Heimlandet mitt" er eit prosjekt der dei utanlandske studentane på NUS(Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar) presenter heimlandet sitt gjennom informasjon, song, dans etc.

Publisert 28.11.2011
Designjungel 1

Designjungelen i regi av kulturskatten har innteke Bø skule - her er ein av 1. klassane på besøk

Publisert 16.11.2011
Bygging av borg i Italia

Kulturskatten var på besøk med førestillinga "den mørkredde ridder". Ein glitrande og morosam einmannssframsyning var det. 1-4 trinn var tilskodarar denne gongen.

Publisert 11.11.2011
Undervising 7c

Kaia studerer som lærar på høgskulen i Notodden. Kontaktlærar i 7c Siren Øyan Kulbeck har hatt den glede av å vere ansvarleg for Kaia i hennar praksisperiode her på Bø skule. Det har vore 2 kjekke og lærerike veker for begge partar.

Publisert 03.11.2011
Østlandske lærarstemne

Det årlege "Østlandske lærarstemne" i Oslo er staden for lærarar og assistentar 4. november
Her er mange kurs ein kan velge å vera med på.

                        http://www.ostlandsklarerstevne.no/


Publisert 18.10.2011
Blomster / hippibil

              Møtereferat FAU 03.10.2011

Publisert 09.09.2011
Partiplakatar

7. klasse organiserte skuleval fredag 9 september

Resultat av stemminga blei: ( tot: 25 repr.)
V=8 repr., Ap=6, Frp=3, SV=3, SP=2, Krf=2 og H=1.

Publisert 22.08.2011
Kragerø

7. trinn er på Kragerø Maritime Leirskole i veke 34.
Håpar dei får ei minnerik og fin veke.

Publisert 15.06.2011
Da klokka klang

Takk for eit flott år - god sommarferie!

Aktuelt frå Bø skule nr. 4 juni 2011

Publisert 10.06.2011
Trollmannen fra Oz

Det er bare å bøye seg i støvet for ein fantastisk flott gjennomført musikal:-D
Gratulerer så mykje til 7. kl og oppføringa av  "Trollmannen frå Oz"

Onsdag 15. juni kl. 18.00 er førestillinga open for alle. 
Billett kr. 50,-

Publisert 09.06.2011
oz

I tradisjonens tru vert det avsluttningsførestilling på Bø skule.
7. klasse ligg i hardtrening fram mot førestillinga fredag 10. juni kl. 11.15
I tillegg til 1, 4 og 6 trinn på Bø skule kjem 5-7 klasse frå folkestad for å sjå førestillinga.

Førestillinga vert også vist tysdag 14. juni kl. 11.15, og på avsluttningsfesten til 7. klasse onsdag 15. juni kl. 18.00

Publisert 09.06.2011
Sykkeldag for 4. klasse 8. juni

4. klasse har i dag sykkelprøve. Politiet er på plass og kontrollerar syklane før dei kjører gjennom ferdighetsløypa. Deretter vert det toretisk prøve som må godkjennast før prøva er bestått.

Publisert 27.05.2011
Duskedamar

Det er alltid stas med avsluttningskampane på Bø skule når 7. klasse og lærarane spelar fotballhandballkamp. Lærarlaget stakk av med seieren i år - både håndballkampen og fotballkampen.

Publisert 25.05.2011
Da klokka klang

Hugs foreldremøte torsdag 26. mai kl. 18.30 i Gygrestolen.
For meir informasjon sjå under "førskule" på heimesida.

Publisert 23.05.2011
Frå teknisk museum

7. klasse haddde ein flott og spennande tur til teknisk museum i Oslo. Der såg dei utstillinga og hadde deretter følgte dei undervisninga "fantastiske bølger".

Publisert 26.04.2011
7. klasse med diplom

Tirsdag etter påskeferien hadde vi fellesbeite på Bø skule. Alle sang så flott "kom mai du skjønne milde" og deretter blei det øving på nasjonalsangen. Orden i garderobane og på uteområde var også hovudtema på samlinga. Diplom og premie gjekk denne gong til 1. og 7. klasse for utmerket orden i garderobane.

Minner om felles ryddedag/vårdugnad 9. mai kl. 17.00 for 2. klasse

Publisert 14.04.2011
Vinnarane av kokkekampen

Rektor, sekretær og ein reinhalder sat i smakspanelet. Dei var samde om at elevane hadde laga svært mykje godt. Elevane hadde planlagt og gjort innkjøp sjølve.

Publisert 12.04.2011

Ein variert, kvalitativ og flott konsert av Bø kommunale musikkskule blei halde i gymsalen på Bø skule 12. april for 1 - 5 trinn. Dans, feler, gitarer, tuba, fløyter, saksofon og Manfred man earth band. TAKK!

Publisert 11.04.2011
tusenbein

Fram til påske arbeider alle trinna med visualisering av visjonen til Bø skule på sine basar. Her er er 5. klasse sin utsmykking i sin garderobe - Flott!

Publisert 11.04.2011

Den lokale kulturskatten var på Bø skule i vekene 13, 14 og 15. Teikning med kolstift.

Publisert 31.01.2011
elevrådsleiar

Tysdag etter juleferien var det fellessamling (Vinterbeite) i Gygrestolen. Dette var starten på noko som vi håpar skal bli ein tradisjon framover.

Publisert 06.12.2010
haandvask

Håndhygiene er viktig praksis retta mot forebygging av influensa og omgangssjuke!

Publisert 15.06.2010
Streik i Bø kommune

Viktig informasjon om skuleskyss, klikk HER: (PDF, 32 kB)

Publisert 22.07.2009
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Kontaktinformasjon

Bø skule
Gamleveg 71
3802 Bø i Telemark
E-post : postmottak.bosk@bo.kommune.no
Telefon
: 35 05 94 50

Mobil
: 90229611 (Rektor)
Beredskap
: Tor Gunnar Soterud
(BeredskapTlf02)
: Gyrid Kvaale
(BeredskapTlf03)
: Asle K. Bø
Org.nr.
: 975 278 492
Opningstid
: 08.00 - 15.00

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Kart Bø kommune
Diverse informasjon
Skular i Bø
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering