Bø skules heimeside Bø kommune si heimeside

Aktuelle nettsider

Søk

Bø kommune

   

Velkommen til Bø skule!

Bø skule er den største av to barneskular i Bø kommune med 409 elevar og to SFO-avdelingar med 120 elevar. Den ligg 5.min. gange frå Bø sentrum. Skulen, som vart bygd i 1960, blei delvis renovert i 1997. I 2010 tok vi i bruk ein heilt ny skulehalvdel med plass til tre parallellar på kvart trinn.

1. klasse - Klikk for stort bilete 6. klasse på skulekjøkkenet - Klikk for stort bilete

 

Alle klassetrinn har eigne basar med "lukka" klasserom og grupperom og eigne inngangar med toalett og garderobar. Basane har fått namn etter 5 nedlagte grendeskular og klasseromma har namn frå forskjellige plassar i bygda. 

Felles møteplass er kantina og amfiet vårt, Gygrestolen, som har fått namnet sitt etter ein kjent fjellformasjon i bygda. Her samlas vi til fem større samlingar i året der trinna har ansvar for innhaldet. 1. trinn samlast også her ved skulestart. Skulen har gangavstand til skog og mark, eit stort fint uteområde og ake-/ skibakke på baksida av skulen.

Uteskule - Klikk for stort bilete

     Bø skule - velkommen - Klikk for stort bilete

 

                                                                      

Bø skule - Aktuelt
Publisert 03.03.2017

Etter eit politisk vedtak vedrørande SFO, er prisen rekna ut som ein årskostnad for tilbodet. Kostnaden er delt opp i månasbeløp frå 1 august til 30 juni, til saman 11 månader. Beløpet er det samme sjølv om det ikkje er like mange skuledagar i dei ulike månadane.

 • 1/1 plass - frå 13 timar og oppover pr. veke, kr. 3136,-
 • 3/4 plass - 8 til 13 timar pr. veke, kr. 2175,-
 • 1/2 plass - inntil 7 timar pr. veke, kr. 1528,-
 • Timepris - kr. 58,-
 • Feriedag - kr. 302,-
 • Matpengar - kr. 5
 • Søskenmoderasjon - 50% på den minste plassen
 • Ved delt omsorg kan rekninga splittast
 • Rekninga blir sendt ut 14 dagar før forfall, som er om lag 25. i kvar månad. Prisane blir justert ved starten av nytt skuleår.
 • Timar og Prisar gjeld frå 01.01.16
Publisert 01.03.2017

Fristen er 2.april, og alle som vil ha plass må søke. Info om søknadsprosessen finn de her

Publisert 31.01.2017
Stasjonslæring

INFORMASJON OM SKULESTART 2017!

Eit år går fort, og me har begynt å planlegge skulestarten 21. august 2017. Me gler oss til å treffe nye elevar og foreldre!

Innskrivingspapir blir sendt til alle heimar i løpet av  januar. Barnehagane har 5 besøksdagar  frå januar til juni. Detaljane finne de i planen under. Merk foreldremøte 22 mai kl 18. Førskuledagen 7. juni har barnehagane ansvaret for å fylgje til skulen og tilbake til barnehagen.

Publisert 19.10.2016
Regnbue

Møteplan for FAU 2016/2017

 

Tirsdag 22.11.16 kl18.30

Tirsdag 07.02.17 kl 18.30

                          Tirsdag 25.04.17 kl18.30

                          VEL MØTT!

Publisert 11.05.2016
17. mai

Vi møter kl. 09.30 for oppstilling på Bø skule.

Barnetoget går kl. 10.00 

Publisert 10.05.2016
klatrevegg.jpg

 Takk til føresette i 2. klasse som rydda skulen, og som ordna med klatrevegg!

Publisert 22.04.2016
Publisert 19.04.2016

 Sommermoro Bø 2016
- for deg mellom 10-13 år

Det er igjen klart for Sommermoro Bø! Hva er vel bedre enn å benytte sommerferien til moro og aktive dager sammen med nye og gamle venner! Hver dag vil du lære litt om det å være ute, og drive friluftsliv. I tillegg blir det mye moro. Tilbudet er på dagtid i uke 25, og foregår i Bøs flotte natur. Hver dag er det med artige, trygge og voksne aktivitetsledere fra Telemark Turistforening. Les mer om programmet...

Publisert 07.03.2016
Hårlus

Alle føresette sjekke dette og eventuellt bruke lusekam og hårvask mot lusa.

http://lusfrinorge.no/

Publisert 01.03.2016
sfo

Hugs søknadsfristen til SFO for skuleåret 20016/17 er 2. april!

Søknadsskjema/endring/oppseiing SFO

Publisert 25.08.2015
Skolebuss

 

Elevar som har krav på fri skuleskyss: 
Elevar som går i 1.trinn har rett til skyss når dei har over 2 km veg mellom heim og skule. For resten av elevane (2.-7. kl.) er skyssgrensa 4 km. Rett til fri skuleskyss gjeld kun til skulens ordinære start - og sluttidspunkt.

Billett og beltekontroll:
Det skal nyttast setebelte i bussane når elevane nyttar bussen til og frå skulen. Det er same plikt for bruk av setebelte i buss, som i privat personbil. Det vil bli kontrollar kring bruk av belte og gyldig skulekort med bilete og stempel frå skulen. Vest-Viken Kollektivtrafikk har engasjert Securitas til å utføre desse kontrollane.

 

http://www.vkt.no                

Informasjon om rutetider til skulebussen finn du på linken over

Publisert 10.06.2015
norgesmester-i-skolemelk-2008

VIKTIG: Bestilling av mjølk til skulestart 16/17 er nå klar!!

Bestilling direkte på: www.skolemelk.no 

Publisert 27.08.2013

- Gå direkte til elektronisk skjema

 • Ved endring av plass/timar gå inn på elektronisk skjema under "endringar"
 • Søknadsfrist for alle som ønsker plass på SFO er 2. april

I SFO er gjensidig oppseiingstid ein månad. Plassen som er sagt opp etter 1.april må betalast ut skuleåret

Ved manglande betaling for tilbodet sender kommunen ut varsel om oppseiing av plassen. Dersom partane ikkje kjem til ei ordning, mistar eleven tilbodet ein månad etter varsling.

Vedtektene for SFO finn du i menyen til venstre.  

Publisert 06.12.2010
haandvask

Håndhygiene er viktig praksis retta mot forebygging av influensa og omgangssjuke!

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

Bø skule
Gamleveg 71
3802 Bø i Telemark
E-post : postmottak.bosk@bo.kommune.no
Telefon
: 35 05 94 50

Mobil
: 90229611 (Rektor)
Beredskap
: Tor Gunnar Soterud
(BeredskapTlf02)
: Gyrid Kvaale
(BeredskapTlf03)
: Asbjørn Tolo
Org.nr.
: 975 278 492
Opningstid
: 08.00 - 15.00

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Kart Bø kommune
Diverse informasjon
Skular i Bø
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering