Bø skules heimeside Bø kommune si heimeside

Aktuelle nettsider

Søk

Bø kommune

   

Velkommen til Bø skule!

Bø skule er den største av to barneskular i Bø kommune med 369 elevar og to SFO-avdelingar med 120 elevar. Den ligg 5.min. gange frå Bø sentrum. Skulen, som vart bygd i 1960, blei delvis renovert i 1997. I 2010 tok vi i bruk ein heilt ny skulehalvdel med plass til tre parallellar på kvart trinn. Elevane opna skulen med ny skulesong.

Påskehare Bø skule - velkommen

 

Alle klassetrinn har eigne basar med "lukka" klasserom og grupperom og eigne inngangar med toalett og garderobar. Basane har fått namn etter 5 nedlagte grendeskular og klasseromma har namn frå forskjellige plassar i bygda. 

Felles møteplass er kantina og amfiet vårt, Gygrestolen, som har fått namnet sitt etter ein kjent fjellformasjon i bygda. Her samlas vi til fem større samlingar i året der trinna har ansvar for innhaldet. Skulen har gangavstand til skog og mark, eit stort fint uteområde og ake-/ skibakke på baksida av skulen.

Bø skule - Aktuelt
Publisert 27.03.2015
IMG_1336.JPG

 

 

Imponerande framsyning av 2. trinn:-)

Publisert 20.03.2015
3. klasse

Skydekket forsvant et øyeblikk og vi fekk sjå den historiske hendinga.

Briller blei kjøpt inn av naturfaglærar på skulen slik at vi kunne sjå rett mot sola.

Publisert 18.03.2015
20150313_095019 - Kopi.jpg

Elevane på Bø skule hadde ein nydelig dag på sjølvaste fredag den 13. mars
Alle tankar kring fredag den 13. blei forkasta - me hadde ein heilt ekstremt nydeleg dag i bakken.

Takk til Lifjell skisenter som held bakken open for elevane denne dagen :)

Publisert 06.02.2015
sfo

Hugs søknadsfristen til SFO for skuleåret 20015/16 er 2. april!

Søknadsskjema/endring/oppseiing SFO

Publisert 26.01.2015
Politisk streik.JPG

SFO stenger onsdag 28.01  kl 14:00 grunna politisk streik.

 
Publisert 26.01.2015

Etter eit politisk vedtak vedrørande SFO, er prisen rekna ut som ein årskostnad for tilbodet. Kostnaden er delt opp i månasbeløp frå 1 august til 30 juni, til saman 11 månader. Beløpet er det samme sjølv om det ikkje er like mange skuledagar i dei ulike månadane.

1/1 plass kr. 2928,- ( frå og med 13 timar )
3/4 plass kr. 2030,- ( 8 - 13 timar)
1/2 plass kr. 1426,- ( 7 timar )
Rekninga blir sendt ut 14 dagar før forfall, som er om lag 25. i kvar månad. Prisane blir justert ved starten av nytt skuleår.
Prisar er pr. 01.01.2015

Publisert 07.01.2015
Stasjonslæring

Skulestart haust 2015

Innskrivingspapir og informasjonsskriv
blir sendt ut i løpet av veke 2 - 2015.
- Foreldremøte 1. juni kl. 18.00
- Førskuledag 3. juni kl. 08.30

Publisert 19.12.2014
IMG_1285.JPG

Etter ein nydelig framføring av julemusikalen "nisse på ville veier" tek vi juleferie på Bø skule.


4. klassingane gav oss ein flott oppleving i Gygrestolen. I tillegg vann 4. trinn den gylne kost og fekk diplom for best orden i garderobane nå i haust!

                 Ha ei riktig god jul og eit godt nytt år!

     

Publisert 26.11.2014
1 lys vi tenner.png

Det blir adventssamling i Gygrestolen
Bø skule torsdag 4. desember kl. 9.15 og 11.00
Temaet er "vennskap" - framføring av 5. trinn!

- For førsesette torsdag 4. des. kl. 17.30 -

Publisert 20.11.2014
IMG_1276.JPG

Elevar som har hatt ansvar for utlån av leiker i friminutta nå i haust hadde i tradisjonens tru lappeavslutning i kantina. Ferske lappar og peparkaker var løna for eit godt gjennomført tiltak. Dette er mykje positivt tiltak, og det lånes ut leiker i friminutta i stor stil. Alle trinn nytter seg av dette, og er eit godt bidrag til positivt skulemiljø og aktivitet/leik i frimunutta.

 
Publisert 03.11.2014
20141024_120045.jpg

800 skular, og tilsaman 200.000 elevar i Noreg dansa BliMe i dag kl. 12.00

           Sjå dansen på Youtube

Publisert 21.10.2014
20141021_092444.jpg

Endeleg kan elevane boltre seg i den nye klatrepyramiden...

Publisert 03.10.2014
IMG_1256.JPG

Endeleg var det sal frå kantina i Gygrestolen.
6. trinn solgte muffins som de har laga sjølv, og de skal ha skryt for eit variert utval!

Skikkelig blide å hyggelige salgsboder:)

                            ! GOD HAUSTFERIE !

Publisert 01.10.2014
velkomen

Med ei solid og flott gjennomføring av "HØST i bøtter og spann" gjorde 3. trinn det klart at haustferien nærmar seg...
7. trinn fekk "den gylne kost" og diplom for reinaste garderobe nå i haust!                          

Publisert 03.09.2014
sko deg for livet

Klikk på vedlegg under for å få opne referatet.  www.sol-lesing.no

Første FAU møte blir torsdag 2. okt. kl. 19.00 på personalrommet på Bø skule. Sakliste blir sendt ut i forkant.

Publisert 03.09.2014
Hårlus

Haust og skulestart er tida for hovudlusa. Alle føresette MÅ sjekke dette og eventuellt bruke lusekam og hårvask mot lusa.

http://lusfrinorge.no/

Publisert 03.09.2014
røvere sfo

SFO leiar:Liv Bente V. Øygarden  tlf: 35059473 
epost:
liv.bente.oygarden@bo.kommune.no 
Tlf: Base 1 - 35059470
Tlf: Base 2 - 35059472 

Baseoversikt skuleåret 2014/15.
Åskollen (base 1)  1+2 klasse
4. kl vil ha sitt eget SFO program/tilbud i eget klasserom.
Trelsborg (base 2) 3+4 klasse.  
Morgon Sfo blir som før på Trelsborg (base 2).

Publisert 18.08.2014
Skulestart

 Måndag kl. 9 møttes nye førsteklassinger opp på Bø skule.

2. trinn møtte dei med sang og rektor helsa på dei før dei gjekk i klasseromma.

                              Lykke til på Bø skule:-D   

Publisert 07.08.2014
Teikning med kolstift

SFO er åpent måndag 11 aug. kl. 07.30 - 16.30 for dei elevane som har plass på SFO.

         HUSK: Fredag 15. august er SFO stengt!!
 

                       Velkommen til nytt SFO år :-D

Publisert 25.06.2014

Skuleruta for Bø skule - skuleåret 2014/15

 

Publisert 23.06.2014
norgesmester-i-skolemelk-2008

VIKTIG: Besttilling av mjølk bør skje snarast råd!!

Bestilling direkte på: www.skolemelk.no 

Publisert 11.04.2014
Vi vant HMS prisen

Bø skule fekk tildela HMS-prisen 2013 onsdag 10. april

Publisert 11.04.2014
IMG_1154.JPG

1b, stakk av med "rein garderobeseieren" påske 2014

Publisert 28.03.2014
Foto: Bø blad

Hugs!
Alle som ynskjer plass på SFO frå skulestart hausten 2014 må søke om dette, sjølv om de har plass inneverande år.

     Søknadsfristen er 2. april :)

Publisert 10.03.2014
Undervising 7c

Det blir ledige stillingar på Bø skule frå skulestart haust 2014. Følg med på NAV, og på Bø kommunes oversikt over ledige stillingar. 

Publisert 12.02.2014
Skolebuss

 

Elevar som har krav på fri skuleskyss: 
Elevar som går i 1.trinn har rett til skyss når dei har over 2 km veg mellom heim og skule. For resten av elevane (2.-7. kl.) er skyssgrensa 4 km. Rett til fri skuleskyss gjeld kun til skulens ordinære start - og sluttidspunkt.

Billett og beltekontroll:
Det skal nyttast setebelte i bussane når elevane nyttar bussen til og frå skulen. Det er same plikt for bruk av setebelte i buss, som i privat personbil. Det vil bli kontrollar kring bruk av belte og gyldig skulekort med bilete og stempel frå skulen. Vest-Viken Kollektivtrafikk har engasjert Securitas til å utføre desse kontrollane.

Ny informasjon om rutetider til skulebussen finn du på linken under

Publisert 28.01.2014
2. trinn

Vi har fått laga ei isflate på skulen, 2. trinn var først ute med skøytene! Leik og moro + god stemning:-) 

Publisert 22.11.2013
DIALEKTERtopp.jpg

NRKsuper med sitt "supernytt" sette dilaktar i fokus 21. november. I den forbindelse besøkte dei Bø skule og fekk med seg nokre 5. klassingar til å snakke om bruk av Bødialekt kontra bokmål.

Her kan du sjå innslaget frå NRKsuper

 
Publisert 25.10.2013
stopp med et smil

Teknisk eining i melder om asfaltering og mykje tung trafikk i Lektorvegen fram til onsdag 30. oktober. Elevar som går/syklar til skulen bør bruka Gamleveg eller Ivar Gundersens veg. Biltrafikk bør gå Valenvegen og opp til skulen.
 

Publisert 04.10.2013
Bø skule 50 år

Med ei feiande flott bursdagsfeiring torsdag 3. oktober i friskt minne, ønsker vi ein riktig god haustferie til elevar og tilsette på Bø skule!

Publisert 02.09.2013

Klassekontaktmøte er sett til tysdag 17. sept. kl. 18.00

Publisert 27.08.2013

- Gå direkte til elektronisk skjema

 • Ved endring av plass/timar gå inn på elektronisk skjema under "endringar"
 • Søknadsfrist for alle som ønsker plass på SFO er 2. april

I SFO er gjensidig oppseiingstid ein månad. Plassen som er sagt opp etter 1.april må betalast ut skuleåret

Ved manglande betaling for tilbodet sender kommunen ut varsel om oppseiing av plassen. Dersom partane ikkje kjem til ei ordning, mister eleven tilbodet ein månad etter varsling,

Publisert 23.08.2013

Foreldremøtet i 7. trinn er flytta frå 29. august til tysdag 3. september.
Møtet begynner kl. 18.00

Publisert 08.08.2013
båt.jpg

Informasjon kjem på fronter 7. trinn i veke 33

Sjekk link: http://krageromaritimeleirskole.no/

Publisert 21.05.2013
Illustrasjonsbilete

Klikk på "les meir" for oversikt kontaktlærarar neste skuleår

Publisert 15.05.2013
17. mai

 

 

 

Trykk på "les meir" for meir informasjon...

Publisert 08.05.2013
Foto: Bø blad

Atter ei gong er skuleplassen vår nyraka og flott til 17. mai.
Tusen takk for stor innsats!

Publisert 30.04.2013
rydding

Før 17 mai gjer elevar og lærarar på Bø skule ein ekstra innsats for eit reint og ryddig nærmiljø. Skuleområdet og tilhøyrande vegar inkl. Bø sentrum blir rydda for rusk og rask. Dette er eit samarbeid med teknisk etat, som spanderar bollar og brus som takk for innsatsen.

                    www.holdnorgerent.no

Publisert 08.03.2013
buss1.gif

Ferdsel i Lektorvegen / Gamleveg

Gamleveg: DENNE VEGEN MÅ/BØR IKKJE NYTTAS av foreldre/elevar!

Ut over dette har Bø skule har gjort ein avtale om nedsatt transportkjøring i Lektorvegen.
Morgon: kl. 07.45 - 08.30
Ettermiddag: kl. 13.15 - 14.15 

Publisert 13.02.2013
karneval 1

 

Publisert 08.02.2013
syk elg

 

Alle foreldre/føresette bes ringe til adm. dersom elevar er sjuke, eller ved anna fråvær.  Adm. vil då gje vidare melding til lærarane gjennom eit digitalt fråvær system på fronter. 
De kan ringe mellom 08.00 og utover på tlf. 35 05 94 50
Sende sms frå kl 06.00 på mob: 99 49 00 19


Dersom de ønskjer å gje melding til eller snakke med lærar/ event. elev, ringer de skulen .Vi formidlar kontakt vidare. Gjer eigen avtale med lærar dersom det er naudsynt med kontakt pr. mobil. Vi oppmodar også framleis om å bruke meldingsboka mest mogleg.

 

Publisert 28.01.2013
sko deg for livet

 Det blir innskriving 4. og 11. februar kl. 10.30 - 13.00

 • Elevar med etternamn A til og med H møter 4. februar
 • Dei resterande møter 11. februar

 

Publisert 21.12.2012
Juleshow

Flott avsluttning før jul med juleshow i Gygrestolen framført av 4. trinn!

                                God jul og godt nytt år!

Publisert 13.12.2012
frukost

Eit fint avbrekk frå øvinga til juleframsyninga som 4. trinn øvar på i desse dagar.

Publisert 06.12.2012
Tenn lys (Bilete er utlånt av Bø blad)

Koselig, variert og stemningsfull adventssamling av 5. trinn blei det i Gygrestolen. Flott korsang, dans og pepperkaker som konferansierer.

                        God adventstid!

Publisert 20.11.2012
advent

5. trinn øvar i desse dagar og fram mot 30. desember til adventssamling.
Samlinga vert i Gygrestolen på Bø skule.

- A og C klassane kl. 09.00 - 10.00
- B klassane kl. 11.00 - 12.00

Førestilling for foreldre/føresette/familie - torsdag 29. nov. kl. 18.00

Det vert fellessongar:
Tenn lys, Nå tennes tusen julelys og Vi tenner våre lykter.

Publisert 20.11.2012

Websidene til Bø skule har vore lite oppdatera den siste tida grunna innføring av nye websider i Bø kommune. Nå er det meste på plass, og me skal prøve å halde sida oppdatera med siste nytt og aktuelle artiklar.

Publisert 31.10.2012
Det vert foreldremøter på Bø skule i Gygrestolen kl. 18.00 desse datoane: 

 • Torsdag 30. aug. for 2. og. 3 trinn
 • Måndag 3. sept. for 4. og 5. trinn
 • Onsdag 5. sept. for 1. trinn
 • Torsdag 6. sept. for 6. og 7. trinn
 • Klassekontaktmøte tysdag 18. sept. kl. 18.00 - møt direkte i basane!
Publisert 27.04.2012
vårfest6

Vårfesten innbrakte ein brutto sum på kr. 56600.-


Publisert 27.04.2012
vårfest

Det blei ein feiande flott vårfest :-D

Publisert 05.03.2012

Viktig melding om brukarundersøkinga vår 2012!


FAU og skulen har blitt samde om at alle foreldre / føresette skal svare på brukarundersøkinga i samband med konferansetimane no i mars / april.
Instruks og passord får de av kontaktlærar - link til brukarundersøkinga ligg på klasserom/fronter.

Dersom de har to eller fleire born på skulen oppmodar vi til at begge foreldre/føresette svarar på undersøkinga.

Publisert 17.01.2012
Den mørkredde ridder

Nå er aktivitetskalenderen for Bø skule vår 2012 klar

Publisert 16.01.2012
Dyr i Afrika

FAU - møte måndag 30. januar kl. 19.00 på personalrommet

          

Publisert 06.01.2012
aking

Trass lite snø er vel føret opptimalt med tanke på fart på Grivijordet v. Bø skule
Elevane nyttar bakken flittig i friminutta til aking

Publisert 21.12.2011
Like til Betlehem

Det hev ei rosa sprunge
ut av ei rot so grann.
Som fedrane hev sunge:
Av Jesse rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved myrke midnattstid.

Publisert 13.12.2011
Lucia

1. trinn gjekk Lucia tirsdag 13. desember med tente lys, lussekatter i korga og nydelig sang. Ein kjem i julestemning ingen tvil om det...

Publisert 13.12.2011
Lysdypping

4. trinn dyppa lys i lange baner og rekker her om dagen...

Publisert 09.12.2011
Gårdsgutta

Ein oversikt over aktivitetane på Bø skule vår 2012 er så og sei i hamn

                Her er AKTIVITETSKALENDEREN

Publisert 06.12.2011
Julemat1

Stor aktivitet innan mat og helsefaget på Bø skule.
6. trinn er godt i gang med både julegraut, pletter, krumkaker og ristoppar.

Publisert 01.12.2011

6. trinn vitjar høgskulen i Bø fredag

"Heimlandet mitt" er eit prosjekt der dei utanlandske studentane på NUS(Norsk språk og samfunnskunnskap for utanlandske studentar) presenter heimlandet sitt gjennom informasjon, song, dans etc.

Publisert 28.11.2011
Designjungel 1

Designjungelen i regi av kulturskatten har innteke Bø skule - her er ein av 1. klassane på besøk

Publisert 16.11.2011
Bygging av borg i Italia

Kulturskatten var på besøk med førestillinga "den mørkredde ridder". Ein glitrande og morosam einmannssframsyning var det. 1-4 trinn var tilskodarar denne gongen.

Publisert 11.11.2011
Undervising 7c

Kaia studerer som lærar på høgskulen i Notodden. Kontaktlærar i 7c Siren Øyan Kulbeck har hatt den glede av å vere ansvarleg for Kaia i hennar praksisperiode her på Bø skule. Det har vore 2 kjekke og lærerike veker for begge partar.

Publisert 03.11.2011
Østlandske lærarstemne

Det årlege "Østlandske lærarstemne" i Oslo er staden for lærarar og assistentar 4. november
Her er mange kurs ein kan velge å vera med på.

                        http://www.ostlandsklarerstevne.no/


Publisert 18.10.2011
Blomster / hippibil

              Møtereferat FAU 03.10.2011

Publisert 09.09.2011
Partiplakatar

7. klasse organiserte skuleval fredag 9 september

Resultat av stemminga blei: ( tot: 25 repr.)
V=8 repr., Ap=6, Frp=3, SV=3, SP=2, Krf=2 og H=1.

Publisert 01.09.2011
Ville veier

1, 3 og 4 klasse fekk ein feiande flott og morosam teaterframsyning torsdag morgon.

Publisert 22.08.2011
Kragerø

7. trinn er på Kragerø Maritime Leirskole i veke 34.
Håpar dei får ei minnerik og fin veke.

Publisert 19.08.2011
Dikt av Rebekka

Bø skule minnast hendinga i Oslo og på Utøya med ei minnestund i Gygrestolen fredag 19. august kl. 11.00

Publisert 09.08.2011
Skulestart 2011/12

Vel møtt til nytt skuleår torsdag 18. aug kl. 08.30
For 1. klassingar er oppmøte kl. 09.00

Publisert 15.06.2011
Da klokka klang

Takk for eit flott år - god sommarferie!

Aktuelt frå Bø skule nr. 4 juni 2011

Publisert 10.06.2011
Trollmannen fra Oz

Det er bare å bøye seg i støvet for ein fantastisk flott gjennomført musikal:-D
Gratulerer så mykje til 7. kl og oppføringa av  "Trollmannen frå Oz"

Onsdag 15. juni kl. 18.00 er førestillinga open for alle. 
Billett kr. 50,-

Publisert 09.06.2011
oz

I tradisjonens tru vert det avsluttningsførestilling på Bø skule.
7. klasse ligg i hardtrening fram mot førestillinga fredag 10. juni kl. 11.15
I tillegg til 1, 4 og 6 trinn på Bø skule kjem 5-7 klasse frå folkestad for å sjå førestillinga.

Førestillinga vert også vist tysdag 14. juni kl. 11.15, og på avsluttningsfesten til 7. klasse onsdag 15. juni kl. 18.00

Publisert 09.06.2011
Sykkeldag for 4. klasse 8. juni

4. klasse har i dag sykkelprøve. Politiet er på plass og kontrollerar syklane før dei kjører gjennom ferdighetsløypa. Deretter vert det toretisk prøve som må godkjennast før prøva er bestått.

Publisert 27.05.2011
Duskedamar

Det er alltid stas med avsluttningskampane på Bø skule når 7. klasse og lærarane spelar fotballhandballkamp. Lærarlaget stakk av med seieren i år - både håndballkampen og fotballkampen.

Publisert 25.05.2011
Da klokka klang

Hugs foreldremøte torsdag 26. mai kl. 18.30 i Gygrestolen.
For meir informasjon sjå under "førskule" på heimesida.

Publisert 23.05.2011
Frå teknisk museum

7. klasse haddde ein flott og spennande tur til teknisk museum i Oslo. Der såg dei utstillinga og hadde deretter følgte dei undervisninga "fantastiske bølger".

Publisert 26.04.2011
7. klasse med diplom

Tirsdag etter påskeferien hadde vi fellesbeite på Bø skule. Alle sang så flott "kom mai du skjønne milde" og deretter blei det øving på nasjonalsangen. Orden i garderobane og på uteområde var også hovudtema på samlinga. Diplom og premie gjekk denne gong til 1. og 7. klasse for utmerket orden i garderobane.

Minner om felles ryddedag/vårdugnad 9. mai kl. 17.00 for 2. klasse

Publisert 14.04.2011
Vinnarane av kokkekampen

Rektor, sekretær og ein reinhalder sat i smakspanelet. Dei var samde om at elevane hadde laga svært mykje godt. Elevane hadde planlagt og gjort innkjøp sjølve.

Publisert 12.04.2011

Ein variert, kvalitativ og flott konsert av Bø kommunale musikkskule blei halde i gymsalen på Bø skule 12. april for 1 - 5 trinn. Dans, feler, gitarer, tuba, fløyter, saksofon og Manfred man earth band. TAKK!

Publisert 11.04.2011
tusenbein

Fram til påske arbeider alle trinna med visualisering av visjonen til Bø skule på sine basar. Her er er 5. klasse sin utsmykking i sin garderobe - Flott!

Publisert 11.04.2011

Den lokale kulturskatten var på Bø skule i vekene 13, 14 og 15. Teikning med kolstift.

Publisert 31.01.2011
elevrådsleiar

Tysdag etter juleferien var det fellessamling (Vinterbeite) i Gygrestolen. Dette var starten på noko som vi håpar skal bli ein tradisjon framover.

Publisert 06.12.2010
haandvask

Håndhygiene er viktig praksis retta mot forebygging av influensa og omgangssjuke!

Publisert 15.06.2010
Streik i Bø kommune

Viktig informasjon om skuleskyss, klikk HER:

Publisert 22.07.2009
   

Kontaktinformasjon

Bø skule Gamleveg 71
3802 Bø i Telemark
E-post : postmottak.bosk@bo.kommune.no
Telefon
: 35 05 94 50

Mobil
: 90229611 (Rektor)
Beredskap
: Tor Gunnar Soterud
(BeredskapTlf02)
: Gyrid Kvaale
(BeredskapTlf03)
: Asle K. Bø
Org.nr.
: 975 278 492
Opningstid
: 08.00 - 15.00

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Kart Bø kommune
Diverse informasjon
Skular i Bø
Levert av ACOS AS
padlock padlock