Bø legesenter

Besøksadresse: Hellandvegen 10, Bø i Telemark
Telefon: 35 05 91 00
Legevakt: 815 68 094
Heimeside: www.bolegesenter.no/

Bø legesenter er basen for legetenester i Bø Kommune. Bø kommune har avtale med legane ved Bø legesenter om fastlegeavtaler. Dette tyder at legane arbeider som sjølvstendig næringsdrivande, men dei må ha avtale med kommunen. Det er 7 fastlegar og 1 turnuslege knytta til legesenteret. Det er eit kommunalt ansvar å ha ei tilfredsstillande legeteneste (legedekning og legevakt ordning).

Bø kommune har legevaktsamarbeid med Sauherad kommune i helgane, på kveldstid og heilagdagar. Nattlegevakta er stasjonert på Notodden sjukehus.

Bø legesenter

padlock