Sjølvbetening

Ved hjelp av menyen til venstre kan du velge ulike sjølbetjeningsfunksjonar:

Til sjølvbeteningsportalen

 -Her finn du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk

Møtekalender og sakspapir

-Her finn du oversikt over møte i dei ulike utvala, og du kan også lese eller laste ned sakskart og tilhøyrande dokument

Postliste

 - Her får du ein oversikt over innkommande og utgåande post frå kommunen.
 

Inngåande og utgående post som ikkje er unntatt offentlighet, kan lesas eller lastes ned. All post blir behandla i samsvar med reglane i Offentleglova (Lov om offentlighet i forvaltningen av 19.juni 1970 nr.69) - enten posten blir motteke elektronisk, direkte eller pr. brev. Dette betyr derfor at ein må vere forberedt på at innhaldet i henvendelsen kan bli offentlig kjend via kommunens postlister eller via den politiske møtemodulen. Dokumenter som er eldre enn 90 dager, blir automatisk fjerna.

Ønskjer du å klage på eit vedtak du er blitt kjend med, eller om du har blitt nekta innsyn i ei sak kan du det. Meir informasjon om klaging på vedtak (PDF, 154 kB).


Timebestilling Bø Legesenter

 


Søk i arkivet - Her kan du søke opp saksbehandlingsdokument som ikkje er unntatt offentlighet

Søk etter tilsette - Her kan du søke opp tilsettes kontaktinformasjon

Kontakt oss - Her kan du sende inn et skjema til kommunens postmottak

Fann du det du leita etter?
Login for redigering