Folkehelse

Folkehelse er helsetilstanden i befolkninga, kva som påverkar helsa og korleis helsa fordeler seg hos innbyggjarane. Helseomgrepet i folkehelsearbeidet er omfattande og inneber velvære, trivsel og livskvalitet. Helse blir skapt der me lever og bur – i barnehagen, på skulen, på jobb, i familien og lokalmiljøet. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 05.04.2018

Forhold som påverkar livskvalitet og helse omfattar alt frå generelle samfunnsforhold til individuelle val og eigenskaper ved enkelmenneske.

Folkehelse - Klikk for stort bilete

Kontaktpersonar

Frøydis Haukeland

Folkehelsekoordinator