Folkehelse

Folkehelse er helsetilstanden i befolkninga, kva som påverkar helsa og korleis helsa fordeler seg hos innbyggjarane. Helseomgrepet i folkehelsearbeidet er omfattande og inneber velvære, trivsel og livskvalitet. Helse blir skapt der me lever og bur – i barnehagen, på skulen, på jobb, i familien og lokalmiljøet. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 13.02.2018