Barn som bekymrar

Ser du eit barn som gjev deg ein følelse av at noko er gale? Har du tenkt "her må det vere noko som dette barnet slit med"? Bø kommune ynskjer at vaksne i Bø skal bry seg og gjere noko med bekymringane kring barn som ikkje har det godt og trygt. Desse sidene henvender seg til både tilsette i kommunen som i jobbsamanheng har kontakt med barn, og til alle andre vaksne som har bekymringar om barn sin oppvekst og livssituasjon. 

For tilsette

Andre vaksne

For akutte meldingar eller bekymringar: 

Midt-Telemark Barnevernsteneste - tlf 35 95 71 50 (i kontortida på kvardagar)

Barnevernvakta i Grenland - tlf 90 05 33 04 (kl. 1600 - 08.00 på kvardagar, og heile døgnet på fri- og heilagdagar)  

Bø kommune - tlf 35 05 90 00 (i kontortida) 

Her kan du få råd eller melde bekymring direkte: 

Barna sin alarmtelefon

Barnevernvakta

Publisert av Beate Darrud. Sist endra 26.04.2016

Bø deltek i det kommunale kompetanseprogrammet "Barn i rusfamiliar" (BIR), som Kompetansesenter for Rus Sør (KoRus sør) ved Borgestadklinikken sette i gang. Meir informasjon om kva Bø kommune gjer finn du under knappen nedanfor.  

BIR

 

Korleis kan du gjere ein forskjell for barn i ditt nærmiljø? Klikk på "Jeg ser deg" nedanfor!  

Jeg ser deg

 

Login for redigering