Beate Darrud

Kommunalsjef - Oppvekst

Barnehagar i Bø

I Bø kommune er det både kommunale og private barnehagar, og totalt omlag 320 barn som har eit barnehagetilbod.

Klikk her for å lese regjeringens forslag om kortere ventetid på barnehageplass

Klikk her for å søke om, endre opphaldstid eller si opp barnehageplass

Alle barnehagane har felles søknadsskjema om barnehageplass.

Barn med funksjonshemningar eller spesielle behov må ettersende dokumentasjon frå sakkundig instans.

Utover hovedopptaket har vi ved ledighet fortløpande opptak gjennom året.

Kommunale barnehagar:
Gullbring; ein 4-avdelings, sentrumsnær barnehage som ligg ved Høgskolen og Gullbring kulturanlegg.
Bøhamna; ein to avdelings barnehage som saman med Veslekroa studentbarnehage flytta inn i nytt bygg ved Høgskolen 01.08.13
Folkestad; ein 4-avdelings barnehage som ligg i Folkestadfeltet - ved Sommarland.

Private barnehagar:
Maurtuva; ein foreldredreven 4-avdelingsbarnehage som ligg i bustadfeltet Breisås.
Sandvoll AS; ein 3-avdelings barnehage som og ligg sentrumsnært, ved Sandvoll.
Veslekroa studentbarnehage, som saman med Bøhamna barnehage, flytta inn i nye lokaler vegg i vegg med Høskolen 01.08.13.

Klikk her for å lese om barnehagetenesta.

Klikk her for å lese vedtektane for dei kommunale barnehagane.

Skule- og barnehagerute for 2016 - 2017 (PDF, 16 kB)

Publisert av Beate Darrud. Sist endra 19.01.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering