Skular i Bø

I Bø kommune er det to barneskular og ein ungdomskule. Vaksenopplæringa er samlokalisert med Nome og ligg i Lunde. 

Bø barneskule - Klikk for stort bilete Folkestad skule - Klikk for stort bilete ungdomsskule u/ball - Klikk for stort bilete

Kvar skule er organisert som ei eiga eining. Skuleruta er felles i Bø kommune, og du finn den på nettsidene til dei enkelte skulane.

Kvar skule har si eigen heimeside. Desse kan du få opp ved å klikke på linkane under.

Bø skule

Folkestad skule                          

Bø ungdomsskule

Skulane følgjer felles kommunale planar på fleire områder. Desse finn du i menyen til venstre.  

 

Skulefritidsordning (SFO) finn du både på Folkestad og Bø skule. Sjå heimesidene ovanfor om du treng praktisk informasjon om SFO.

Vi oppfordrar alle til å bruke elektroniske skjema for søking til SFO.

Søknadsskjema SFO

Dersom de vurderar utsett eller framskunda skulestart, trykk her.

Login for redigering