Vidar  Lofthus

Fung. beredskapskoordinator
 
35 05 91 84
 
Send epost til Vidar Lofthus
 
Artikkel (1)

Tryggleik og kriseberedskap

Bø kommune arbeidar for å førebygge skader og vera best mogleg førebudd på at krisesituasjonar kan oppstå. Dette gjer me i samarbeid med mange andre aktørar for at innbyggjarane i Bø skal leva i eit trygd og godt lokalsamfunn.

Beredskapskoordinator - 35 05 91 84  mobil 952 40 521
vidar.lofthus@bo.kommune.no

Bø kommune sentralbord/infokontor - 35 05 90 00

 

Naudnummer

Brann og større ulukker - 110

Politi og redningssentral - 112
Ved kriminelle handlingar der det er fare for liv, at prov kan gå tapt eller andre ting som ikkje kan vente, ring Poltiet sin naudtelefon 112.

Amubulanse medisinsk naudtelefon - 113
Ein person må ta leiinga på skadestaden. Tilkall hjelp på 113. Sikre skadestaden og dei skadde. Gje livreddande førstehjelp.

Oversikt over hjartestartare i Bø

Legevakt (Hellandvegenf 10, Bø) - 116 117
Nettsida til legesenteret


Teknisk vakt - 917 57 522


Kriseteam i Bø - 950 76 931        35 05 96 04        35 95 17 81 privat
Kriseteamet sin brosjyre (PDF, 563 kB) (PDF, 563 kB)

Barnevernvakta i Grenland
Akutt og beredskap utanom kontortid
Mobil:  900 53 304 eller politiet tlf 35 90 64 00 / 02800

Krisesenteret i Telemark - 35 58 71 00 (heile døgnet)
Nettsida til Krisesenteret

Kirkens SOS - 815 33 300
Nettsida til Kirkens SOS

 

Informasjon om tryggleik og beredskap i Bø kommune. Lenke til beredskapsplanar.
                       

Aktuelle lenker:

Regjeringen kriseinfo
www.politiet.no
http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/

Publisert av Svein Bj. Lerum. Sist endra 09.09.2016
Login for redigering