Eksterne lenker

Arealplanar

Kommuneplan for Bø

Kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilete Kommuneplanen består av ein samfunnsdel (PDF, 366 kB) og ein arealdel og er kommunen sitt overordna styringsdokument. Planen gir rammer for utvikling av bygda og forvaltning av arealressursane. Gjeldande arealdel vart vedtatt av kommunestyret 15.6.15.

For Lifjellområdet gjeld eigen kommunedelplan vedtatt 24.2.14.

Reguleringsplanar

Digitalt planarkiv Webkart Kommunekart.com

Pågåande reguleringsplanar og nyleg vedtatte planar

 

Ved private planforslag er det forslagsstiller som initierer planarbeidet. Tidleg samarbeid med kommunen gir større forutsigbarhet for forslagsstillar, og planprosessen startar difor med oppstartsmøte med kommunen.  Private forslagsstillarar kan kjøpe digitale kartdata av kommunen. Ved mindre endring av reguleringsplan, sjå rutinar (PDF, 202 kB) for dette. 

Kommunestyret har utnemnd ein barnerepresentant som skal ivareta omsynet til barn og unge i prosesser etter plan- og bygningslova.
 

Kontaktinfo
Kari Verpe Hynne, kari.hynne@bo.kommune.no, tlf 35 05 91 66 / 976 43 558
Kristin Karlbom Dahle, kristin.dahle@bo.kommune.no, tlf 35 05 91 70 / 915 27 229

Besøksadresse
Gullbringvegen 20, 3800 Bø

Gullbringvegen 20.PNG - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Link til kart for å zoome inn/ut eller skrive ut.

Login for redigering