Artikkel (1)

Byggesak og oppmåling

Opningstider for Teknisk eining:

Opningstider man-fre kl. 09.00-15.00. Ta kontakt for timeavtale.

 

Byggesak
Skjema for byggesak, lovar og regelverk er å finne hjå Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Søknad om tiltak etter plan- og bygningslova og matrikkellova:

Informasjon om førehandskonferanse i samband med ny byggeprosess.

Sjå oversikt over tiltak som er unntatt frå krav om byggesakshandsaming. Kommunen kan gje nærare informasjon om særskilte krav i reguleringsplanar og kommuneplanens arealdel.

Les meir om endra byggereglar frå 1.januar 2016 og forenkla byggereglar frå 1.juli 2015. Her finn du òg rettleiarar der du sjølv kan finne ut om tiltaket er søknadspliktig, og kor stort du kan byggje.

Skilt
Bø kommune har eigne reglar for oppsett av skilt og reklame. Desse finn du i "Føresegner og retningsliner til kommuneplanens arealdel, for Bø kommune 2015-2027" (PDF, 625 kB) pkt. 10. I tillegg er det i utval for plan, teknikk og næring (PTN) politisk vedtatt ei bindande veileiding (PDF, 559 kB) til desse føresegnene.

Digitalt kart
I det digitale kartet finn du informasjon om eigen eigedom, som f.eks. gards- og bruksnummer (gnr/bnr), eigedomsgrenser, storleik på eigedommen, og gjeldande reguleringsplan/kommuneplan for din eigedom. Herifrå kan du klikke vidare til planregisteret for føresegner og andre plandokument. Om du ønskjer kopiar av dokument som gjeld eigen eigedom (søknadar, teikningar, løyve, ferdigattestar e.a), kan du ta direkte kontakt med oss. Sjå kontaktinfo under.

Utsleppsløyve
Søknad om tiltak etter forurensingsloven:

 

Kontaktinfo
Aslak Gilde, aslak.gilde@bo.kommune.no, tlf 35 05 91 62 / 941 63 722
Brit Susan Nordli, brit.nordli@bo.kommune.no, tlf 35 05 91 67

Besøksadresse
Gullbringvegen 20, 3800 Bø

 

Frådeling, oppmåling, samanslåing, seksjonering og adressering

Kontaktinfo
Anna Svalbjørg, anna.svalbjorg@bo.kommune.no, tlf. 35 05 91 64 / 902 06 044
Ingrid Bergane, ingrid.bergane@bo.kommune.no, tlf. 35 05 91 65 / 957 27 882

Besøksadresse
Gullbringvegen 20, 3800 Bø

Gullbringvegen 20.PNG - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Link til kart for å zoome inn/ut eller skrive ut.

Publisert av Brit Susan Nordli/Ingrid Bergane. Sist endra 03.01.2017
Login for redigering