Artikkel (1)

Kart over Bø

Kart for Bø kommune tilgjengeleg på nettbrett og mobil

Kommunens kartdata er nå tilrettelagt for nettbrett i app-en Kommunekart, levert av Norkart as.
Kommunekart inneheld grunnkart, ortofoto,  eigedomar, bygg, kommuneplan, reguleringsplanar og planregister med plandokument.

App-en kan lastast ned gratis på: 

Google Play

App Store

Dersom du vil bruke Kommunekart på din PC (eller Windows nettbrett) er det også løysing for dette på Kommunekart.com

 

Sal av kartdata

Bø kommune tilbyr sal av FKB-data, alle tema, kommuneplan/kommunedelplan, reguleringsplanar, VA-data og detaljerte høgdedata innanfor delar av kommunen.
Sal av kartdata er regulert gjennom Geovekst som er eit kartsamarbeid mellom kommunar og andre offentlege etatar.  Minstepris er satt til kr. 1000 eks. mva.

Webkart for Bø - Klikk for stort bilete

Andre landsdekkande kartportalar:

Seeiendom
(her finn ein informasjon om eigen eigedom.  Ein kan og bestille utskrift frå grunnboka over eigedomar ved å logge seg inn med MinID, BankID osb.)

NVDB
(Vegkart - offentleg informasjon om Norges vegar frå Nasjonal vegdatabank)

Gårdskart på internett

Norgeskartet

Login for redigering