Teknisk eining

Forvaltning:

Arealplanar

Byggesak og oppmåling

Kommunale avgifter

Drift:

Kommunale vegar, vatn og avløp

Renovasjon

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (Midt-Telemark brann og redning)

Brannberedskap (Midt-Telemark brann og redning)


Teknisk vakttelefon: 917 57 522

 

Opningstider for Teknisk eining:

Opningstider man-fre kl. 9.00-15.00. Ta kontakt for timeavtale.

 

Besøksadresse:

Gullbringvegen 20, 3800 Bø

Gullbringvegen 20.PNG - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Link til kart for å zoome inn/ut eller skrive ut.

Login for redigering