For deg som tilsett

Denne sida fungerer som  vårt  «Intranett». Her  finn du reglement, retningsliner og andre viktige og nyttige ting du må kjenne til som tilsett i kommunen.
 
Bø kommune er ein røykfri arbeidsplass. Det betyr at tilsett ikkje har høve til å røyke i arbeidstida, i eller rundt kommunale bygg. Dette vart vedteke av kommunestyret sak 18/13 (PDF, 100 kB)
Bø kommune har også eit vedtak på å reise miljøvenleg. Alle tilsette må derfor være bevisste på dette ved arbeidsreiser og internt i organisasjonen. Sjå vedtak i kommunestyret sak 41/16 (PDF, 394 kB) med vedlegg (PDF, 258 kB)
 
Dei tilsette er utan tvil Bø kommune sin viktigaste ressurs!
Kvaliteten på tenestene vi leverer og korleis kommunen blir opplevd av innbyggarane, dreiar seg i stor grad om møte mellom den enkelte brukar og tilsett.
Vi må derfor ha ei felles plattform for alle tilsette uansett rolle og ansvar, som sikrar våre felles verdiar, handlingar og haldningar. Dette gjer vi mellom anna gjennom denne sida.

PersonalhåndbokTillegg til personalhåndboka

Personalhåndboka krev pålogging

Pensjon

BedriftshelsetenesteNyttige lenker vedk arbeidshelse

Etiske retningsliner

Plan for informasjonstryggleik

 

Anna nyttig informasjon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medarbeidarundersøking (10-faktor)

Bø kommune gjennomførte  for fyrste gong ei medarbeidarundersøking i 2016. Følg lenka for meir om undersøkinga og resultatet på kommunenivå.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny designprofil for Bø kommune

Det er utarbeida nye malar for brevark, powerpoint mm. Desse malane er lagt inn i WebSak, men man finn dei og på U område. Der ligg dei under U:\NY profil 2017 Bø kommune

Presentasjon av den nye designprofilen (PDF, 660 kB)
Beskriving og brukarinstruks for den nye desigprofilen (PDF, 120 kB)

Råd for bruk av sosiale medium i Bø kommune (PDF, 246 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny kommune - Bø og Sauherad

Informasjonsskriv til alle tilsette nr 5 (PDF, 514 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 4 (PDF, 343 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 3 (PDF, 488 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 2 (PDF, 538 kB)
Informasjonsskriv til alle tilsette nr 1 (PDF, 491 kB)

Følg prosessen om danninga av ny kommune her

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oversikt over hovedtillitsvalde i Bø kommune

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treningstilbod for tilsette i Bø kommune

Tilsette i Bø kommune har tilbod om å få dekt medlemskap på eit av treningssentera i Bø. 
Tilbodet forutset at den tilsette teknar eit privat medlemskap og trenar minimum 4 gonger eller meir kvar månad. Sjå meir informasjon om treningstilbodet her (PDF, 224 kB).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Login for redigering