Frisklivskoordinator
 
409 13 937
 
Send epost til Svein Ivar Forberg
 

Frisklivssentralen Midt-Telemark

Frisklivssentralen samarbeider med HiT. Her er studentane Ida Tollehaugen, Sondre Risdal Solheim, Caroline Nygaard, Frisklivskoordinator Svein Ivar Forberg, Høgskulelektor Laila Hjort Nielsen og student Guro Akerlie (Foto: Peter Bjerg Jørgensen) - Klikk for stort bileteFrisklivssentralen samarbeider med HiT. Her er studentane Ida Tollehaugen, Sondre Risdal Solheim, Caroline Nygaard, Frisklivskoordinator Svein Ivar Forberg, Høgskulelektor Laila Hjort Nielsen og student Guro Akerlie (Foto: Peter Bjerg Jørgensen) Peter Bjerg Jørgensen

Frisklivssentralen er ein kommunal helsetjeneste tufta på eit samarbeid mellom Bø kommune, Sauherad kommune, Nome Kommune, Gullbring Kulturanlegg A/S og Høgskulen i Telemark.

Frisklivssentralen Midt-Telemark gjev tilbod til dei som treng hjelp og støtte til å endre levevanar på grunn av helseutfordringar, eller for dei som er i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sjukdomar. Ein treng ikkje ha ein diagnose for å ta kontakt.

Tilbodet legg til rette for fysisk aktivitet, stressmeistring, vektregulering, smertemeistring og er eit tilbod til det med fysiske og/eller psykiske helseutfordringar.

For å delta må du ha ein FRISKLIVSRESEPT (PDF, 121 kB) som kan skrives ut av fastlege, annet helsepersonell, NAV eller du kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Frisklivssentralen tilbyr helsesamtale, enkel testing av fysisk form og trening i grupper. Det vil også bli tilbod om «Røykeslutt» og «Bra mat» kurs.

Klikk på logoen til Frisklivssentralen under for meir informasjon og kontaktinfo.

FrisklivssentralenFrisklivssentralen (PDF, 934 kB)

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 09.02.2016
Login for redigering