Svein Aas Pedersen

Einingsleiar
 
35 05 96 08
 
Send epost til Svein Aas Pedersen
 

Omsorg og kvalifisering

Eininga for Omsorg og kvalifisering består av ulike avdelingar. 


                                                                    

Bø Arbeidssenter        Flyktningtenesta        Vaksenopplæring

 

For å sjå meir om avdelingane, trykk på "knappen" du vil vite meir om. 

Bufellesskap for utviklingshemma:

Grivihaugen     Hagestad    Grauteknapp    Solbakken

Sist endra 02.09.2016
Login for redigering