Jørund Verpe

Einingsleiar
 
35 05 96 05
 
Send epost til Jørund Verpe
 

Velkommen til Institusjon og heimetenestene

Ansatte på Langtidsavdeling - Klikk for stort bileteAnsatte på Langtidsavdeling

 

 

 

 

 

Har du behov for heildøgns pleie- og omsorg og denne hjelpa ikkje kan gis i din eigen heim, samt at du fyller kriteria i m.a. pasient- og brukarrettighetslova og helse- og omsorgstenestelova – vil du kunne få hjelp i frå institusjon eller heimetenestene.  

Eininga er delt inn i:

 

Informasjon om korleis ein søkjer på dei ulike tenestene
Prisar for dei ulike tenestene (PDF, 126 kB)

Einingsleiar er Jørund Verpe - tlf. 35059605
Postadresse: Bø kommune, pb 83, 3833 Bø
Besøksadresse: Gamleveg 43, Bø i Telemark Telefon: 35 05 96 31/32
 

Kart
Institusjonstenestene
Publisert av Urban Erikssen. Sist endra 12.10.2016
Login for redigering