Bø kommune - Eigedomsskatt 2017

Eigedomsskatt - Klikk for stort bileteEigedomsskatt

 På bakgrunn av Bø kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2017 lagt ut til offentleg ettersyn.

 
Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, 1. etasje, og BEKKEVOLL,
Gullbringvegen 20 i 3 veker frå 01.03.17.
 
Eigedomsskatten forfell til betaling i 4 terminar. Beløp under kr. 50,- pr. år blir ikkje innkrevd.
Faktura for innbetaling av eigedomsskatt og kommunale avgifter for 1. termin 2017 vil bli sendt ut.
 
Ved evt. klage viser ein til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslova § 13.
Klage over skattetaksten sendast Bø kommune, Postboks 83, 3800 Bø innan 6 veker
frå 01.03.2017. 
 
 
 
Økonomisjefen
 
Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 10.04.2017