Dårleg trykk i vatnkrana på Lifjell

Grunna ombygging på leidningsnettet kan bebuarar tilknytta kommunalt vatn i hytteområder nær skisenteret på Lifjell oppleve dårlegare trykk i krana. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 29.11.2017

 Arbeida vil pågå i dag, 29. november frå kl. 10.00 - 14.00. Nytt om naudsynt utekran for å lufte ut mogleg grums. 

Me beklagar dei ulemper dette fører med seg.