Kunngjeringar og høyringar
Publisert 01.12.2017
Økonomiplan 2018-2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 blei behandla i Formannskapet 27. november 2017. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset, fram til Kommunestyret si behandling 11. desember. 

Endeleg vedtag gjeras av Kommunestyret 11. desember 2017.  

Sjå Formanskapet si behandling for heile saka.

Publisert 20.11.2017

Utleieleilegheiter søkast sentralt i Bø for tilvisingsavtale med Bø kommune og finansiering gjennom Husbanken.