Kunngjeringar og høyringar
Publisert 12.03.2018
Oversiktsbilde _ Lifjelltoppen.jpg

 Hovudutval for plan, teknikk og næring (PTN-utvalet) vedtok i møte 05.03.18 (sak 17/18 (PDF, 700 kB)) å legge endring av reguleringsplan for Lifjelltoppen ut til offentleg ettersyn jf. §12-10 i plan- og bygningslova. 
Frist for merknader 03.05.18