Kommunale målsettingar for hjortevilt

Vilt og fiskeutvalet i Bø kommune har i møte 15. januar 2018 bedtatt å legge forslag om kommunale målsettingar for hjortevil ut til offentleg ettersyn. Sjå høyringsdokument/vedtak (PDF, 602 kB) og høyringsinstansar (PDF, 111 kB).

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 29.01.2018

Eventuelle tilbakemeldingar til forslaget kan sendas til:

Midt-Telemark landbrukskontor, Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv

eller på e-post til landbruk@midt-telemark.no innen 28.02.2018