Kunngjering: Årsoppgjer 2016 - Bø kommune

bø kommune - Klikk for stort biletebø kommune  Bø kommune har avlagt rekneskap for 2016 med gode resultat. 

Netto driftsresultat er på 2,3 % -  kr 12,5 mill. 
Tidligere underskot er nedbetalt og Bø kommune vil gå ut av av Robek. 
I tillegg går Bø kommune med kr 9,1 mill i mindreforbruk. 
 
 

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 05.04.2017