Møte mellom leiarane i utvala og ordførarane

Stad: kommunestyresalen på Akkerhaugen

Tid: 08. februar kl. 15.00 - 16.30

Deltakarar: Leiarar av utval og ordførarane

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 31.01.2018

Tema for møtet er korleis utvala kan komme inn i den politiske prosessen med å etablere Midt-Telemark kommune - samhandling mellom utvala og fellesnemda.  

Møtet står ikkje i møtekalenderen ettersom det ikkje er møte i et fast utval.