Offentleg høyring av detaljreguleringsplan for Skrubbemyra

Skjermbilde.JPG - Klikk for stort bilete

I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova har hovudutval for plan, teknikk og næring i møte 20.06.17 (sak 59/17) (PDF, 838 kB) vedteke å legge detaljreguleringsplan for Skrubbemyra ut til offentleg høyring.  Formålet med planen er å legge til rette for næring og utvida masseuttak på Skrubbemyra, med tilhøyrande infrastruktur som inkluderar omlegging av den kommunale vegen Rallevegen utanom næringsområdet.
 

Publisert av Kari Verpe Hynne. Sist endra 10.07.2017

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på Bekkevoll, biblioteket og på kommunehuset i Bø. 

Eventuelle merknader sendast til Bø kommune, Teknisk eining, Pb. 83, 3833 Bø, innan 10.08.2017.

Plankart (PDF, 892 kB)
Føresegner (PDF, 169 kB)
Planomtale (PDF, 4 MB)
Støyrapport (PDF, 4 MB)
ROS-analyse (PDF, 452 kB)
Grunnforhold (PDF, 2 MB)