Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Grivi torg

Planavgrensing Grivi torg - Klikk for stort bilete WSP Norge varslar på vegne av  Grivi Invest AS arbeid med detaljreguleringsplan for Grivi torg i Bø sentrum. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustad, kontor og forretning. Viktige problemstillingar vil vere høgde og form på bygg og utforming av fasader mot Stasjonsvegen. Sjå meir info i varslingsannonse (PDF, 3 MB).

Merknader til planarbeidet sendast WSP Norge v/Geir Ove Tørnkvist, Vestre Strandgate 27-29, 4611 Kristiansand (geir.ove.tornkvist@wsp.com), tlf 947 93 100 med kopi til Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø (postmottak@bo.kommune.no) innan 3.8.18.

Publisert av Kristin Karlbom Dahle. Sist endra 09.07.2018