Varsel om endring av reguleringsplan for Lifjelltoppen

Lifjelltoppen.png - Klikk for stort bilete På vegne av Lifjell Utvikling AS varslar Plankontoret Hallvard Homme as at det setjast igang endring på delar av gjeldande detaljreguleringsplan  for Lifjelltoppen (g/bnr. 9/106 og 9/488).

Varsel om oppstart  (PDF, 709 kB)og utarbeidd notat (DOC, 11 MB) omhandlar bakgrunn for endring og tema som skal vurderast særskilt i planprosessen. Frist for innspel til planarbeidet er sett til  15.10.2017.
 

Publisert av Kari Verpe Hynne. Sist endra 12.09.2017