Kva vil vi med Bø sentrum?

Invitasjon workshop.PNG - Klikk for stort bilete Bø kommune inviterer til to arbeidsverkstader (PDF, 110 kB)på Bø ungdomsskule i løpet av hausten: 17.10 og 30.11. Båe arbeidsverkstadene er frå kl 18-21 og vert arrangert i samband med rullering av områdereguleringsplan for Bø sentrum. Formål med og framdrift for planarbeidet går fram av vedtatt planprogram (PDF, 2 MB).

Vel møtt til å bidra til utforminga av Bø sentrum i framtida!

Publisert av Kristin Karlbom Dahle. Sist endra 17.10.2017

Invitasjon workshop.PNG - Klikk for stort bilete