Siste ledd i ombygging på leidningsnettet

Som siste ledd i ombygging på leidningsnettet kan bebuarar tilknytta kommunalt vatn i området nær Sisjord og Kleppen oppelve dårlegare eller ingen trykk i krana. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 13.11.2017

Arbeida vil pågå tysdag 14. november frå kl. 09.00 til 15.00. Nytt om naudsynt utekran for å lufte ut mogleg grums. 

Me beklagar dei ulemper dette kan føre med seg.