Varsel om vassavstenging

Grunna ombygging på leidningsnettet nær Frivoll, kan bebuarar tilknytta kommunalt vatn i nærområdet oppleve dårlegare eller ingen trykk, og få noko luft og grums i vatnet. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 11.10.2017

Dette er ufarleg. Nytt om mogleg utekrana til utspyling av ureininga. Arbeida vil pågå i dag 11. okt frå kl. 08.30 til kl. 14.00. Bø kommune og teknisk eining beklagar dei ulemper dette kan føre med seg.