Informasjonsskriv frå landbrukskontoret 2017

Her kjem årets informasjonsskriv frå landbrukskontoret (PDF, 314 kB)!
Her kan du lesa om:

 
-SMIL-ordninga
-Tilskot til drenering
-Bygdeutviklingsmidlar
-Produksjonstilskot (nytt søknadssystem) og gjødslingsplanlegging
-Avlingsskade - erstatning
-Jordleigeprisar
-Tilskot til skogkultur og vegbygging
-Kartlegging av areal til fruktdyrking
-Hold Norsjø reint for plast
-Nye jakttider for elg
-Parsellhager
-Søknadsfristar og kurs
-Kontaktinformasjon

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 07.02.2017
Login for redigering