Midt-Telemark landbrukskontor

landbrukets_hus.jpg - Klikk for stort bilete

Landbruksforvaltninga for Nome, Bø og Sauherad kommunar er samla under Midt-Telemark landbrukskontor. Landbrukskontoret utfører kommunane sine oppgåver etter viltlova, innlandsfiskelov, jord-, skog og konsesjonslov og lov om motorferdsel i utmark. Landbrukskontoret yter landbruksfagleg kompetanse til bruk i kommunens arealforvaltning, arealplanlegging og landbruksbasert næringsutvikling

Veterinærvakt tlf 35 95 62 62

Avdelingsleiar Midt-Telemark landbrukskontor: Tora Skjerkholt Aarnes

Besøksadresse: Bøvegen 271, Gvarv
Telefon: 35 95 77 70

 

 

Kart
Landbrukets hus

l

Login for redigering