Etablering av ny kommune Bø og Sauherad

Etablering av ny kommune - Klikk for stort bileteEtablering av ny kommune Frå 1.1.2020 er Bø og Sauherad ein kommune.

Arbeidet med etablering av ny kommune er no godt i gang. På denne sida finn du informasjon om arbeidet. 

Møteplan for fellesnemnda og partsamansatt utval

Fellesnemnda vil fungere som styringsgruppe for prosjektet med å bygge ny kommune og vil holde seg på overordna og strategiske nivå

Møtedato og stad 2017:
Møtestart kl. 0830

13.1.17 i Sauherad. Protokoll frå møte (PDF, 387 kB)
10.2.17 i Bø - Avlyst
12.5.17 i Bø
16.6.17 i Sauherad
18.8.17 i Bø
22.9.17 i Sauherad
20.10.17 i Bø
17.11.17 i Sauherad
 
Møter i Partssammensatt utval leggast på same dag som Fellesnemnda.
Dersom det ikkje er saker til partssammensatt utval blir møtet avlyst.

Alle møter i prosessen er opne for publikum

Møtedato og stad 2016:
4.11 Konstituerande møte: Etablering av Fellesnemnd og Partssamansatt utval
Fredag 4.november var historisk da Fellesnemd og Partssamansatt utval blei konstituera i kommunestyresalen i Bø. Sjå protokollen frå møte i Fellesnemda her. (PDF, 364 kB)
 
18.11.16 Møte i fellesnemnda. Sjå protokoll (PDF, 364 kB)
18.11.16 Møte i partssammensatt utval. Sjå protokoll (PDF, 370 kB)
09.12.16 Møte i fellesnemnda. Sjå protokoll (PDF, 454 kB)
09.12.16 Møte i partssammensatt utval. Sjå protokoll (PDF, 447 kB)
 
 
31.10.16 - 1.11.16 var det seminar på Gardermoen, der 60 kommunar med gjensidige vedtak om samanslåing deltok. 
Frå Bø og Sauherad deltok totalt 12 personar. 5 frå Bø og 7 frå Sauherad. 
 
Kommunestyret 12.9.16 vedtok samrøystes dei 5 medlemmene til Fellesnemda for Bø. Følg lenka til kommunestyrepapira med vetak og medlemmer. (PDF, 405 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Kaia Hagen. Sist endra 20.03.2017
Login for redigering