Kontakt oss

Brev og e-post til Bø kommune.

Bø kommune er forplikta til å behandle alle dokument, inkludert e-post, i samsvar med reglane i Offentleglova. Det betyr blant anna at alle saksdokument, inkludert all korrespondanse til og frå Bø kommune, som hovudregel er offentlege og kjem fram på kommunens elektroniske postjournal på nett. Den som ønsker det, kan be om innsyn i våre saksdokument etter offentleglova. Dersom dokumentet inneheld opplysningar som er underlagt teieplikt , er det ikkje offentleg.

Du kan sende ein e-post til postmottak@bo.kommune.no eller fylle ut skjemaet her.

Dette skjemaet kan brukast til å sende ein generell henvendelse til kommunen. Skjemaet vert send til kommunens servicekontor, som så vil sørge for at rette vedkomande tar hand om det.

Skriv inn namet ditt, e-postadressa di og kva saken gjeld i dei ulike tekstfelta i skjemaet nedanfor og klikk på Send.
(*) Obligatorisk

Captcha
Login for redigering