Velferdsteknologi

Kommunane Bø, Nome og Sauherad har saman oppretta eit tre-årig prosjekt for innføring av velferdsteknologi i tenestane. Prosjektet held på til 30.08.2020 og har tilsett prosjektleiar i 100% stilling. Bø kommune er vertskommune.

Kommunane skal ta i bruk velferdsteknologi slik at:

  • Brukarane får løyst konkrete behov
  • Får betre tryggleik og høgare meistring
  • Kan bu lenger heime
  • Tenestene blir meir tilgjengelege
  • Kommunen kan bruke dei tilsette effektivt der det trengs mest

 

Publisert av Trine Eknes. Sist endra 11.12.2018

 

Kontaktpersonar

Trine Eknes

prosjektleder velferdsteknologi