Reguleringsplanar under utarbeiding og nyleg vedtatte planar

Illustrasjon av arkivskuffer - Klikk for stort bilete

I planregisteret finn du alle godkjente reguleringsplanar og planar som er under utarbeiding dersom du kjenner plannavn eller planID. Dersom du ikkje kjenner navn eller planID, finn du gjeldande reguleringsplanar via webkartet.

Kunngjering om oppstart

Detaljreguleringsplan for Sandvinhagen, g/bnr 45/20. Frist for innspel 21.12.17
Områdereguleringsplan for Bø sentrum. Frist for innspel 22.6.17
Endring av detaljreguleringsplan for Lifjelltoppen.  Frist for innspel 15.10.17

 

Planar på offentleg ettersyn

 

Nyleg vedtatte planar

Mindre endring av reguleringsplan for idrettsanlegg på Nordbøåsen
Detaljreguleringsplan for Eikamoen  
Detaljreguleringsplan for Skrubbemyra

Anna

Områdereguleringsplan for Bø sentrum. Ny plan under utarbeiding.

 

Sist endra 17.11.2017

Kontaktpersonar

Kristin Karlbom Dahle

Arealplanleggar

Kari Verpe Hynne

GIS-koordinator/avd.ing

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 08.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Postadresse
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kartpunkt