Renovasjon

Innsamling av hushaldningsavfall skjer etter årleg renovasjonskalender (PDF, 552 kB). Renovasjonsselskapet IRMAT har ansvar for renovasjonstenestene i kommunane Bø, Notodden, Hjartdal og Sauherad. Innsamling av avfall er sett bort til Sunde renovasjon & gjenvinning AS. Firmaet driv og gjenvinningstasjon for mottak av ekstra hushaldningsavfall på Akkerhaugen.

Kart
Sunde gjenvinningsstasjon, Akkerhaugen

Det er tvungen renovasjon for alle husstandar og hytter i Bø. For fastbuande er det kjeldesortering av avfall. Renovasjonsforskrifter for Bø kommune:

Oversikt over kvar ein kan kaste ulike typer avfall finn du på IRMAT si heimeside.

Ekstrasekkar for matavfall og restavfall kan kjøpast hjå Teknisk eining i Gullbringvegen 20.

  • Pris for ein rull med bioposar kr 30,-
  • Pris for ekstrasekkar for restavfall (blå sekkar), ein rull a`5 stk.kr 150,- eller kr.30,- per sekk.
  • Ekstrasekkar for plast kan hentast gratis same stad.
Link
Sist endra 15.06.2017

Kontaktpersonar

Lars Tore Svendsen

Åpningstider

Opningstider
Man-fre kl 09.00 - 15.00

Besøksadresse:
Gullbringvegen 20
3800 Bø

Kartpunkt