Klima og miljø

Grøn klode - Klikk for stort bilete

 

Klima- og energi
Bø kommune har vedtatt kommunedelplan for klima- og energi (PDF, 3 MB). Planen har ein handlingsdel (PDF, 250 kB) som skal reviderast årleg.

Miljøfyrtårn
Bø kommune er med i nettverket av miljøfyrtårnkommunar. Dette betyr at private verksemder og offentlege etatar i Bø kan sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Kommunen dekker utgifter til sertifisering.

Brenning av bål og avfall
Open brenning i Bø kommune er regulert gjennom Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Miljøstatus
miljøtatus.no finn du den nyaste informasjonen om tilstand og utvikling for ulike miljøtema for heile landet og for Bø, der informasjonen er brutt ned på kommunenivå. Informasjonen vert presentert ved kart, tabellar og tekst.

Ladepunkt for elbil
ladestasjoner.no ser du kvar du finn ladestasjonar i Bø. På parkeringsplass bak Kiwi finn du hurtigladingstasjon.

Søknad om utslepp etter forurensingslova
Søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn frå verkstader o.l.
Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustader, hytter, turistverksemder o.l.

Publisert av Kristin Karlbom Dahle. Sist endra 23.05.2016
Login for redigering