Aktuelt
Publisert 02.12.2019
Bufdir.png

Informasjon frå Bufdir: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Publisert 26.11.2019
Mennesker.jpg

Prosjektgruppa som utarbeider utkast til ny arealdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune flyttar ut av kontora 2. og 3.12. for å møte innbyggarar, organisasjonar og næringsliv som ønsker ein prat om ny arealdel. Velkommen innom Framstugo i Gullbring mandag 2.12. mellom kl 16 og kl 18 eller Frivillighetssentralen på Gvarv tirsdag 3.12. mellom kl 13 og kl 14.

Publisert 26.11.2019
kelly-sikkema-RmByg5kFfQg-unsplash.jpg

 

Helsestasjonen tilbyr influensavaksinering for etternølarar på tysdagar og torsdagar i veke 49 - 51. 

 

Det vil ikkje være moglegheit for drop-in, ein må ta kontakt på telefon 35 05 93 50 for å setje opp avtale.

Pris 200,- kroner. For barn og unge opp til 16 år er vaksina gratis.

Publisert 26.11.2019
Økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 blei vedtatt av formannskapet 25. november. Formannskapets innstilling er lagt til offentlig ettersyn på  kommunehuset på Akkerhaugen og på Bekkevoll i Bø, fram til kommunestyrets behandling 9. desember.  

Publisert 15.11.2019

Midt-Telemark kommune startar no arbeidet med å utarbeide arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Forslag til planprogram for planarbeidet leggast no ut til offentleg ettersyn og innbyggarar, næringsliv, organisasjonar og offentlege etatar kan kome med merknader til planprogram eller innspel til innhaldet i sjølve planen før 1.1.20. 

Publisert 07.11.2019

 Har du sendt inn eit SFO-skjema i perioden 29.09.2019 - 15.10.2019?

Publisert 05.11.2019
B_M.PNG

Som følgje av kommune- og regionreformene vert matrikkelen stengd 13. desember klokka 18 og grunnboka 27. desember klokka 20. Meir informasjon finn du her.

Publisert 22.10.2019
friluftsliv

DNT Telemark er i gang med arbeidet med å opprette en friluftsgruppe for ungdom i aldersgruppen 12- 16 år i Bø. I den sammenheng søker vi frivillige voksenpersoner som vil være med på å drifte tilbudet sammen med ungdommene. Disse vil få gratis turlederkurs og instruktørkurs innenfor et variert spekter av friluftsaktiviteter. På sikt er det ønskelig å arrangere månedlige turer og aktiviteter på ettermiddag/kveldstid. Som frivillig vil du være med på å planlegge og gjennomføre fire turer i året.

Et du nysgjerrig på dette og kunne tenke deg å høre mer? Vi arrangerer gratis aktivitetsleder kurs 6.november kl 1700- 2030 på Bø frivilligsentral. Her får du gode tips til aktiviteter, turer og turledelse overfor barn og unge, samtidig som du får høre mer om DNT. Påmelding her!

Har du spørsmål kan du ta kontakt med amalie.holth@dnt.no  

Postadresse: PB 3089, 3707 Skien, Besøksadresse: Nedre Hjellegt 2, Telefon: 35 53 25 55

https://telemark.dnt.no/

Publisert 18.10.2019
Betalingsmetode
Kunder med BrevGiro-avtale som mottar en vanlig faktura uten den "grønngule girodelen", kan signere på denne, legg den ved følgeseddelen og sende inn i brevGirokonvolutt.  Det er viktig at faktuaren inneholder kreditkonto, beløp og KID.  Nets mottar og behandler fakturaer som blir sendt i BrevGirokonvolutt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauherad og Bø kommunar startar nå med ein betre rutine for utsending av fakturaer. Dette blir gjort for å effektivisere og redusere kostnader, og vil bli vidareført i Midt-Telemark kommune.
Med denne løysinga vil ein forsøke å sende alle fakturaer, purringar og betalingsvarslar digitalt.
 
 
Fakturaer til privatkundar blir sendt i følgjande prioriterte rekkefølgje:
1. AvtaleGiro
2. eFaktura
3. Vipps
4. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
5. Vedlegg i ein epost.
 
Dersom ingen av alternativa over er mogleg, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassa di.
 
Utsendinga til deg skjer til den første digitale måten som er tilgjengeleg for kommunen.
Slik går du fram for å kunne motta digital faktura frå oss:

Fakturaer til bedriftskundar blir sendt i følgjande prioriterte rekkefølgje:

1. EHF-faktura (registrert i ELMA-registeret)
2. Vedlegg i ein ePost
3. Papirfaktura i posten
 

Purringar og betalingsvarslar blir sendt i følgjande prioriterte rekkefølgje:

1. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
2. ePost
3. Papir i posten
 

Papirfaktura og brevgiro

Den nye løysinga fører til at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt. Dersom dette ikkje er mogleg, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassa di.
 
Kunder med BrevGiro-avtale som mottek ein vanleg faktura uten den "grønngule girodelen", kan signere på denne, legge den ved følgeseddelen og sende inn i brevGirokonvolutt. Det er viktig at faktuaren inneheld bankkontoen det skal betalast frå, beløp og KID. Nets mottar og behandlar fakturaer som blir sendt i BrevGirokonvolutt.
 
Meir informasjon om digital fakturautsending finn du på heimesida til kommunen.
Har du spørsmål – kontakt Servicetorget på telefon 35059000 eller på epost til postmottak@bo.kommune.no
Publisert 16.10.2019
Økonomiplan

Kommunaldirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 blei lagt fram for kommunestyret i møte mandag 14.oktober. 

Publisert 15.10.2019
Influensavaksinering 2013

På Bø legesenter er det mogleg å ta influensavaksine for pasientar i risikogrupper den:  

22. oktober: 16.30 - 19.00

24. oktober: 16.30 - 19.00

(NB: Born vaksineras på helsestasjonen)

Publisert 09.10.2019
Skjermbilde.PNG

Utval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 24.09.19 sak 80/19 (PDF, 940 kB),  å legge detaljregulering for Høgvoll ut til offentleg ettersyn. Planen er fremja av Ola Roald Arkitektur AS på vegne av Høgvoll AS.

Publisert 26.09.2019
Kongeparet

Mandag 30. september kjem Kongeparet til Bø.

Me håpar mange har lyst til å vera med på folkefesten! 

Oppmøte for publikum kl. 11.30.

Program for dagen (PDF, 224 kB)

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen midt-telemark

Kommunestyret for Midt-Telemark har konstituerande møte mandag 30. september. 

Publisert 11.09.2019
Flitavegen

Grunna asfaltarbeid er Flitavegen stengt ovanfor innkøyring til Oppheimjordet, rett utanfor Flitavegen 13.

Vegen er stengd frå og med i dag måndag 09.09.2019, klokka 08:30 til torsdag 12.09.2019, klokka 17:00.

Omkøyring er skilta over Kåsinvegen.

Publisert 03.09.2019
Kongeparet

 

Det blir folkefest for alle i Gullbring når Kongeparet kjem på offisielt besøk til Bø måndag 30. september.

DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja kjem til Gullbring kl. 12.00
og vil delta på feiringa av kulturhuset sitt 25-årsjubileum i amfiet utandørs.
Her vil det bli både musikk, dans og spel i eit kulturprogram
leia av Ingebjørg Bø og Audun Rørmark.
Vi håpar at alle vil vere med på feiringa og møter opp i god tid før
klokka tolv for å ønskje Kongeparet velkomen.
 
Kongeparet vil også legge ned grunnstein for dei nye studentbustadane på
USN Campus Bø og avlegge den tradisjonsrike bunadsbedriften Almankås eit besøk.
Publisert 29.08.2019
stemme

 Kva er personstemmer, slengerar og må eg ha med valkort? 

Publisert 28.08.2019
Skjermbilde.PNG

Søndergaard Rickfelt AS varsler på vegne av forslagstiller Oddvar Hellestad oppstart av planarbeid for Stasjonsvegen 12-14. Planvarselet omfattar eigedom 53/195 og mindre delar av 51/534 og 47/125.

Publisert 27.08.2019
Betalingsmetode

 

 

DIGITAL FAKTURAUTSENDELSE

Sauherad og Bø kommuner starter nå med en forbedret rutine for utsendelse av fakturaer. Dette gjøres for å effektivisere og redusere kostnader, og vil bli videreført i Midt-Telemark kommune.

 

Løsningen innebærer at alle fakturaer, purringer og betalingsvarsler blir forsøkt sendt digitalt.

 

Fakturaer til privatkunder blir sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. AvtaleGiro
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
 5. Vedlegg i en epost. 

 

Dersom ingen av overnevnte alternativer er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Utsendelsen til deg skjer til den første digitale muligheten som er tilgjengelig for kommunen. 

 

Slik går du frem for å kunne motta digital faktura fra oss:

 • AvtaleGiro, du kan selv opprette avtale i nettbanken din.  Hvis du ikke har nettbank, kontakt banken din.  Ha siste faktura tilgjengelig, da banken trenger informasjon fra denne.
 • eFaktura, du kan selv opprette avtale i nettbanken din. 
 • Vipps, du kan også opprette eFaktura i Vipps, se informasjon her https://www.nets.eu/no-nb/losninger/efaktura/vipps-efaktura/Pages/default.aspx
 • Digital postkasse (Digipost eller eBoks), se informasjon her https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse
 • Faktura på epost, ta kontakt med Servicetorget i Sauherad kommune tlf 35957000 eller epost til postmottak@sauherad.kommune.no

 

 

Fakturaer til bedriftskunder blir sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. EHF-faktura (registrert i ELMA-registeret)
 2. Vedlegg i en ePost
 3. Papirfaktura i posten

 

Purringer og betalingsvarsel blir sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
 2. ePost
 3. Papir i posten

 

Papirfaktura og brevgiro

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt.  Dersom dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

 

Tilsendt faktura har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett med nødvendige opplysninger.  Disse opplysningene finner du på den tilsendte fakturaen. 

 

Mer informasjon om digital fakturautsending finner du på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål – kontakt Servicetorget på telefon 35059000 eller på epost til postmottak@bo.kommune.no

Publisert 26.08.2019
Valglogo

 

Bø og Sauherad kommunestyrer har sluttet seg til Valgløftet 2019. (PDF, 755 kB)

Målet er en valgkamp uten hets, mobbing, trakassering og personangrep.

Dette er i tråd med uttalelsene fra kommunalpolitiske toppmøte, 9. april 2019 i regi av KS.

Første listekandidatene fra alle parti i Midt-Telemark har skrevet under på valgløftet 2019.

Publisert 22.08.2019
Hjertesone.jpg

Bø kommune og FAU ved Bø skule har innført «Hjartesone» rundt Bø skule for å sikre trygg skuleveg for barna. Innanfor hjartesona er det ikkje ønskjeleg med køyring av skuleelevar utover det som er heilt naudsynt. FAU og Bø kommune ønskjer at flest mogleg går, syklar eller kjem med skulebussen til skulen. Dei elevane som må bli køyrt, kan settast av utanfor hjartesona for å unngå uoversiktlege trafikksituasjonar ved skulen og for å gje barna rørsle og frisk luft før og etter skuletid.

Les meir her! (PDF, 2 MB)

Publisert 20.08.2019
IRMAT.jpg

Husstandane i Bø kommune får utdela sekkar og posar til avfallshandtering i løpet av vike 35 og 36.

Kvar abonnent vil få:

 • To rullar med 80 bioposar i kvar til matavfall.
 • Ein rull med blanke plastsekkar til plastembalasje.
 • Renovasjonskalender.

 

Link til Irmat

Publisert 16.08.2019
Skule

Alle skulane i Bø har oppstart måndag 19. august. 

Publisert 13.08.2019
Minglekveld

I Bø er det et rikt utvalg av lag og organisasjoner, og i foajeen i Gullbring kan du få møte mange av disse denne kvelden. Kanskje finner du noe du har lyst til å engasjere deg i, noen å trene med eller noen å spille tuba med?

Dette blir en uformell happening, med musikalske innslag fra Lene Langåsdalen og Bøbandet The Stupidiots underveis.
Kafeen i Gullbring serverer tacobuffet til kr 49,- til de 170 første som kommer.

Velkommen til Gullbring frå 18 til 21.

Publisert 22.07.2019
Fosterheim

 

Publisert 16.07.2019
skogbrann.jpg

 

Publisert 12.07.2019
Hageslange.jpg

 

På grunn av høgt vassforbruk innførast vatningsforbod for alle abonnentar tilknytta kommunalt vassverk.

Publisert 08.07.2019
Aldervennlig stedsutvikling

 

I den nye handboka om aldersvenleg stadsutvikling er Bø og Evjudalen nemd som eit eksempel på ein slik stad. Dei peikar au på at Bø kommune fekk Telemark fylkeskommune sin tettstadpris for frodig satsing i sentrum. 

Dette står det om handboka: "Skal vi lykkes med å skape eit samfunn som er godt for alle treng vi fysiske miljø som inviterar til aktivitet og møter mellom menneske, på tvers av alder og funksjonsnivå".

Publisert 04.07.2019
Sandvinhagen bilde.png

Kommunestyret i Bø vedtok 17.06.19 detaljreguleringsplan for Sandvinhagen. Planen er fremja av Telemark ByggEntreprenør AS og legg til rette for ny konsentrert busetning med bustader i rekkje.

Publisert 27.06.2019
HentMeg.jpg

Frå 01.07.2019 vil HentMeg-bussen erstatte Bøbussen.

HentMeg er eit samarbeidsprosjekt mellom mobilitetsselskapet Kolumbus, teknologiselskapane Spare og Geta, Bygdepakke Bø og Sauherad, Vy Buss og Telemark fylkeskommune (Farte).

Publisert 06.06.2019
Faktura.jpg

Bø kommune har tatt i bruk Standardblankett. Det er ein faktura som skal væra utan girodel nedst på arket.

Publisert 06.06.2019
Skole.jpg

Frå august 2019 vil skuledagane ved Bø og Folkestad skule ha ei ny organisering. Orsaka til dette er at det over lang tid har vert eit problem at elevane spiser i undervisningstida, og at dei difor har hatt lita tid til å spise nista si.

Publisert 04.06.2019
Bø prestegard

Mandag 3. juni 2019 (uke 23-25) starter Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeidet med kontrollregistrering av rundt 650 eldre bygninger i Bø kommune, i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». I løpet av juni vil verneverdige kulturminner og de fleste bygninger fra før 1900 i kommunen bli fotoregistrert av fagpersoner fra NIKU. Registreringen er utvendig og visuell og vil foregå raskt. Bygningene vil bli fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registrering.

Overvåkningsprogrammet omfatter 10 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning.

Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2020 på Riksantikvarens og NIKUs hjemmesider.

Publisert 31.05.2019
Avfallsdunkar

Ny renovasjonsløysing som tek høgde for at IRMAT sine eigarkommunar skal klare å tilpasse seg dei nasjonale måla som er beskrive i St. 45 (2016-2017) og EU sitt rammedirektiv for avfall er under planlegging. 

Publisert 23.05.2019
Fotoprosjekt

Fotografier tatt av ungdommer våren 2018 danner rammen for en utstilling i forbindelse med åpningen av Ung Arena høsten 2019.

Publisert 04.04.2019
Kommunehuset - sommar

 

8. og 9. april flyttar alle tilsette midlertidig ut frå kommunehuset i Bø, grunna oppussing.

Publisert 22.02.2019

Gratis vaksine mot HPV for kvinner født i 1991-1996.

Publisert 18.12.2018
Pass.jpg

30. november 2018 beslutta Justis- og beredskapsdepartementet etablering av 77 pass og ID-kontorer i fastlands-Noreg. I Sør-Aust politidistrikt er det beslutta at det i framtida berre skal ha sju passlokasjonar.

Publisert 11.12.2018
Bøstasjon (2).jpg

Informasjon vedr. parkering frå BaneNOR.

Publisert 11.12.2018
Ungdomsprisen.JPG

Bø kommunes Ungdomspris 2018 blir tildelt munnharpesmed og spelemann Simen Roheim Iversen (24) frå Bø

 
Publisert 05.12.2018

Kommunestyrene i Bø og Sauherad har vedtatt ekstern, uavhengig granskning av det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT AS.

Publisert 03.12.2018

1. desember 2018 flyttet dei ansatte ved teknisk avdeling i Sauherad kommune til Bø. Der skal dei sitte saman med teknisk avdeling i Bø kommune på Bekkevoll, Gullbringvegen 20. 

Publisert 16.11.2018

Norsk kulturindeks er ein årleg oversikt over kulturtilbod og kulturaktivitet i norske kommunar, regionar og fylke. 

Publisert 12.11.2018
Min renovasjon.jpg

Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnentar i Bø og Sauherad nå få oversikt over sine tømmedagar og varsel på mobilen før avfallet blir henta.

I appen finnast det informasjon om kjeldesortering og gjenvinningsstasjonen.

Publisert 07.11.2018

Gjer det enklare for deg sjølv og opprett AvtaleGiro eller eFaktura-avtale for betaling av faste utgifter frå kommunen.

Dette gjeld for fakturaer som kommunale avgifter, barnehage, SFO og kulturskulen.
 
Publisert 17.10.2018

Ordførar Olav Kasland har søkt, og fått fritak frå vervet som ordførar i Bø kommune med verknad frå 1.november 2018. Han fortsett som folkevald medlem av kommunestyret ut valperioden 

Publisert 14.09.2018
Illustrasjonsfoto fra Horten.PNG

Bø kommune startar med opprustning av gang- og sykkelvegen langs Bordvegen i veke 38. Det må medreknas noko støy og redusert framkommelegheit under arbeida som vil pågå utover hausten.

Publisert 27.08.2018
Bø kommunehus

Bø kommune er rangert på ein 32. plass på landsbasis i årets kommune-NM. Ein oppgang på 10 plassar frå i fjor.

 

 

Publisert 13.08.2018
Skogbrann.jpg

Brannsjefen opphevar vedtaket som blei innført 13.07.2018 i samband med skogbrannfara i kommunane Bø, Nome og Sauherad. Oppheving av tidlegare vedtak gjeld frå måndag 13.08.2018.

Publisert 18.07.2018
Bufetat-logo.jpg

Informasjonsmøtet er for deg som ønskjer å vite meir om kva det vil si å vere fosterheim. 

Publisert 13.07.2018
Røyking forbode.jpg

Oppdatert 13.07.2018 frå kl. 08.00. 

Publisert 02.07.2018

Det er nå totalforbod mot all bruk av open eld i Bø og resten av kommunane i Telemark. Vedtaket gjeld frå kl. 16.00 i dag, og til situasjonen endrar seg. 

Publisert 05.06.2018
Skogsbilveg.jpg

Fylkesmannen i Telemark oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar.

Denne oppfordringa gjeld fram til versituasjonen endrar seg og skogbrannfara er vesentleg redusert.

Publisert 04.06.2018

Gullbring kulturanlegg AS er nå i gang med å finne ny dagleg leiar. Er du tydeleg, har gode samarbeidsevner og pågangsmot, så kan du være den dei er på jakt etter.  

Ta ein kikk på stillingsannonsa under, og sjå om dette er noko for deg. 

Publisert 28.05.2018

Frå og med i dag vil alle fakturaer frå kommunen komme rett i di digitale postkasse. Dette gjeld fakturaer på alle kommunale tenester.

Publisert 25.05.2018
Bål2.jpg

På grunn av stor skogbrannfare fattar brannsjefen i Midt-Telemark brann- og redningsteneste vedtak om forbod mot bruk av open eld utandørs i Bø, Nome og Sauherad kommunar.

Publisert 23.05.2018
Hageslange.jpg

På grunn av høgt vassforbruk innførast vatningsforbod frå i morgo 24.05.2018 for alle abonnentar tilhøyrande kommunalt vassverk.

Publisert 02.05.2018
Vipps.jpg

Nå kan du betale med både Vipps og bankkort på nokre av tenestestadene i Bø kommune.

Publisert 20.04.2018
Avfallsdunkar

Publisert 22.03.2018

Sundsbarm Kraftverk er ute av drift fram til starten av juni, grunna utskifting av kontrollanlegget.

Publisert 12.03.2018
NAV Bø

 Frå 03. april 2018 har NAV kontoret i Sauherad kun opent for avtale samtalar. 

Publisert 14.02.2018

På måndagens kommunestyremøte blei det delt ut tre integreringsprisar til avdelingar i Bø kommune. Gullbring barnehage fekk fyrsteprisen, mens arbeidsstua på Bø sjukeheim og Bø ungdomsskule fekk andrepris. 

Publisert 01.02.2018
Miljøfyrtårn Rema 1000 Lundevegen

Rema 1000 i Lundevegen, ved dagleg leiar Freddy Stave, mottok i går sitt Miljøfyrtårnsertifikat frå leiar i utval for plan, teknikk og næring, Geir Sønstebø.

Publisert 29.01.2018
Stearinlys

Bø arbeidssenter tar imot rester av alle slags stearinlys - små, store, bruka, ubruka og med ulike fargar. 

Publisert 26.01.2018
Båndtvang

Det er fra 25. januar 2018 innført ekstraordinær båndtvang i Bø kommune.

Publisert 25.01.2018
Hanne Sommerfelt

Hanne Sommerfelt (37) er ansatt som leiar av nye NAV Midt-Telemark. Ho kjem frå stillinga som leiar for NAV Seljord.

Publisert 19.01.2018

Her kan du sjå ordførarane sitt videoreferat frå møta i partssammensatt utval og fellesnemda i dag, 19. januar.

Publisert 20.12.2017

Ordførarane sitt videoreferat frå møte i partssammensatt utval og fellesnemnda 15.12.17 er nå klart.

Publisert 12.12.2017
Jubilantar.jpg

Bø kommune har seks jubilantar i år. Desse vart heidra i kommunestyremøtet mandag 11. desember. Rådmann Åse Egeland takka for innsatsen, og ser fram til mange nye år med godt samarbeid. 

Publisert 12.12.2017
Ungdomspris 2017.jpg

Ungdomsprisen gjekk i år til lærling på Blomsterstemning, Signe M. Evertz Forsberg, for imponerande resultat i blomsterdekoratørfaget. 

Publisert 22.11.2017
Efaktura og avtalegiro

 

Me minner om at det nå er mogleg å betale ulike fakturaer frå Bø kommune med e-Faktura eller AvtaleGiro. Dette gjeld faktura på kommunale avgifter, barnehage, SFO, kulturskule, husleige og omsorgstenester. 

Publisert 20.11.2017
Gifteringer

Frå 01. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for borgarleg vigsel i Noreg. I Bø kommune er det ordførar og varaordførar som har myndighet til vigsel. 

Publisert 17.11.2017

Fellesnemnda og Partssammensatt utval hadde møte fredag 17.11.2017. Ordførarane sitt referat kan du sjå  på heimesida til den nye kommunen. 

Publisert 17.11.2017

Bø toppar Statistisk sentralbyrå sin statistikk over innbyggartal etter 3. kvartal 2017, med største prosentvis vekst i landet. Tala, som blei publisera i dag, viser at kommunen har ei auke i folketalet på 241 innbyggarar, noko som tilsvarar ein vekst på 3,9 %. 

Publisert 16.11.2017
IMG_4252.jpg

I to år har den japanske fiolinmakaren Keisuke Hara budd  i Bø for å lære seg å bygge hardingfeler - i bygda med tre feler i kommunevåpenet. Nå er han snart på heimveg med eigne feler i bagasjen! 

Publisert 07.11.2017

Der er nå mogleg å søke om midler til tiltak for å redusere barnefattigdom. Målet med tilskuddsordninga er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordninga skal være et virkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Publisert 25.09.2017

Ordførarane i Bø og Sauherad har publisera ei kort, munnleg oppsummering av møta i Partssammensatt utval (PSU) og Fellesnemda (FN). Dette er frå fredag 22. september.

Publisert 21.09.2017

I kommunestyremøte den 18. september blei det utdelt 6 miljøfyrtårndiplom. 

Publisert 12.09.2017

Bø kommune enda med 3187 mottatte stemmesedlar, som tilsvarar eit frammøte på 72 % i årets Stortingsval. 

Publisert 01.09.2017

Prosjektet Liv og Røre i Telemark skal bidra til betre læring, trivsel og helse for barn og unge i skular og SFO, gjennom ein time dagleg fysisk aktivitet, betre kosthald og eit betre psykososialt miljø i grunnskulane.

 
Publisert 21.08.2017
Felles kommunestyremøte

Kommunestyret i Bø vedtok med 15 mot 10 stemmer at dei ønskjer at den nye kommunen skal heite Midt-Telemark. Kommunestyret i Sauherad gjorde samrøystes likelydande vedtak. 

Kveldens kommunestyrevedtak sendas vidare til departementet for endeleg vedtak. Vedtaket, i form av ei forskrift, kan forventas å være ferdig om ca 3 månader. 

Publisert 18.08.2017

Ordførarane i Bø og Sauherad vil framover publisere ei kort, munnleg oppsummering av møtene i Partssammensatt utval (PSU) og Fellesnemda (FS).

Publisert 17.08.2017

Takk til alle som kom på sykkel! Sykkelbygda registrerte nesten 300 syklistar til NRK Sommertoget på Bø stasjon tysdag 15. august; ein fantastisk oppslutnad på ein våt og regnfull dag! NRK Sommeråpent laga eit eige innslag om Sykkelbygda der kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle blei intervjua på direkten om sykkelsatsing i Bø. Programmet kan du sjå på nrk.no. 

Her er vinnarane av fine premiar - som kan hentast på teknisk eining på Bekkevoll, Gullbringvegen 20 frå onsdag 23. august:

1. Gåvekort kr. 1000,- hos Brukås Sport nr. 20 - Kiri K Gjermstad 

2. Gåvekort kr. 1000,- hos G-Sport nr. 225 - Tom Stenstad 

3. Gåvekort kr. 1000,- hos Glexe nr. 165 - Karl Gunnar Sanda 

4. 2 billettar Bø kino nr 34 - Bolton Osaze  

5. 2 billettar Bø kino nr. 28 - Alberte Dortler 

6. 2 billettar Bø kino nr. 79 - Klas Gunnar Eika  

7. 2 billettar Bø kino nr. 76 - Thor Arne Hynne  

8. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 138 - Andrea Mikalsen

9. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 129 - Heidi Storvassli

10. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 6  - Benjamin Dastinou 

11. Gåvekort Høyt&Lavt nr. 84 - Heidi Christoffersen 

 

Gratulerer! 

Publisert 08.08.2017

Bø og Sauherad får 4 millionar kroner til reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Rv 36. 

Publisert 20.03.2017
kommunene i midttelemark går digitalt.JPG

Bø, Nome og Sauherad kommune starter med digital postutsendelse 20. mars

En offentlig løsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Digitaliseringsrundskrivet 2016 gir pålegg om at alle offentlige forvaltningsorganer som sender post til innbyggere skal benytte digital postutsending som førstevalg.

Publisert 27.02.2017
kjernejournal_ehelseillustrasjon.jpg

 1.mars vil alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum få kjernejournal. Da har alle innbyggere i Norge fått kjernejournal.

Publisert 18.01.2017

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli betre kjend med barnet ditt og deg sjølv, og handlar om forholdet mellom dykk.

No lanserar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finne fagleg kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre. Målet er å gje foreldre inspirasjon, tru på eigen omsorgsevne og bidra til å styrke samspelet i kvardagen. Nettstaden tek utgangspunkt i det anerkjente rettleiingsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utvikla i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no byggjer på kunnskap om barns utvikling og viser korleis foreldre kan støtte barnet i dette.
Nettstaden inneheld artiklar, filmar og enkle oppgåver. Oppgåvene skapar refleksjon og kan hjelpe lesaren å omsette kunnskapen til eigen foreldrekvardag. Artiklane handlar om alt frå grensesetting, ros og anarkjenning til syskenkrangel, trass og ungdomstid.