Bø kommune er ute av ROBEK-registeret!

Utmelding av ROBEK - Klikk for stort bilete

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 08.08.2017

Det historiske brevet kom frå Fylkesmannen 31.05.17.
Dette er gledelege nyheiter for kommunen som nå trør ut av ROBEK-registeret.

Driftsregnskapet for 2016 visar eit netto driftsresultat på kr. 12.535.596,- og eit mindreforbruk på kr. 9.148.871,-. Tidlegare års meirforbruk er dermed dekt inn i 2016.

Fann du det du leita etter?