Detaljreguleringsplan for Beverøya camping vedtatt

Skjermbilde.PNG - Klikk for stort bilete Kommunestyret i Bø vedtok 11.02.19 detaljreguleringsplan for Beverøya camping. Planen er fremma av Beverøya camping og legg til rette for vidare drift av campingplassen. 

 

Publisert av Elin Blutecher. Sist endra 20.02.2019

Bø kommunestyre vedtok i møte 11.02.19 (sak 16/19 (PDF, 847 kB)) detaljreguleringsplan for Beverøya camping i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for vidare campingdrift, i tillegg opnas det for næring knytt til utleigebustader samt eventelt permanente bustader. Planen er utarbeidd av Søndergaard Rickfelt AS på vegne av Beverøya camping.

Plandokument:

 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Klager må vere skriftlege og sendast til postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø innan 21.03.19.
Krav om erstatning eller innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.

Fann du det du leita etter?