Fortsatt totalforbod mot open eld

Totalforbodet mot open eld, som er gjett i Midt-Telemark kommunane gjeld fortsatt.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 17.07.2018

Grilling på eigen eigedom kan gjennomførast. Eldforbodet gjeld framleis i strandsonene eller i nærleiken av skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpande og eventuelle nye endringar vil bli kunngjort, spesielt med tanke på St. Hans feiring.