Høring av nye vedtekter for SFO i Midt-Telemark kommune

Bø og Sauherad kommunar legger nå forslag til nye vedtekter for SFO (PDF, 778 kB) i Midt-Telemark kommune ut på høring. Etter høring vil vedtektene bli lagt fram til politisk behandling og skal gjelde f.o.m. 1.8.19.

Det legges opp til et SFO-tilbud der man velger med eller uten ferie. Tilbudet er endret fra timer til dager, evt morgen-SFO. Søskenmoderasjonen er fjernet, men det er lagt opp til lavere foreldrebetaling. Prisene er beregnet ut i fra en forventet søknadsmasse og fordeling av plasser på tilbud. 

Høringsfrist er 14.1.19.

Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Bø og Sauherad kommuner (ansatte i SFO og administrasjon, tillitsvalgte og verneombud) har utarbeidet forslag til vedtekter for SFO i Midt-Telemark kommune (PDF, 778 kB). Administrasjonen ønsker at nye vedtekter skal gjelde fra 1.8.19, og de må derfor være politisk behandlet før søknadsfrist hovedopptak SFO 1.4.19. Vedtektene sendes nå ut på høring til skolene og skolenes FAU, med høringsfrist 14.1.19. Vedtektene sendes deretter til politisk behandling for vedtak.
 
I forslaget til nye vedtekter har arbeidsgruppa prøvd å ta hensyn til tidligere innspill fra politikerne i begge kommunene, foresatte, FAU`ene og de ansatte. Det legges opp til et SFO-tilbud der man velger med eller uten ferie. Tilbudet er endret fra timer til dager, evt morgen-sfo. For noen vil dette oppleves som et begrensende tilbud, men arbeidsgruppa mener dette er et bedre og mer oversiktlig tilbud både for søkere og administrasjonen.
 
Søskenmoderasjonen er også fjernet. Her har ikke arbeidsgruppa klart å både beholde søskenmoderasjon og legge opp til lavere foreldrebetaling. Arbeidsgruppa har valgt å prioritere laverer foreldrebetaling, da dette har vært et klart politisk signal. Dette sikrer lavere pris for alle familier til barn nr 1.
 
Forslag til priser på foreldrebetaling fra 1.8.19:
Tilbud m/ferie u/ferie
5 dager 2990 2550
4 dager 2300 2040
3 dager 1800 1530
Morgen SFO 1500 1200
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vedlagte forslag til vedtekter for å få oversikt over hva som ligger i SFO-tilbud med og uten ferie.
Prisene er beregnet ut i fra en forventet søknadsmasse og fordeling av plasser på tilbud. Dersom det viser seg at vi har lagt betalingssatsene for høyt eller lavt ifht selvkostprinsippet, vil dette bli justert inn i budsjett 2020.
 
Høringsfrist: 14.01.2019. Høringsuttalelser sendes postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø.
Sist endra 14.01.2019
Fann du det du leita etter?