Integreringspris for 2017

På måndagens kommunestyremøte blei det delt ut tre integreringsprisar til avdelingar i Bø kommune. Gullbring barnehage fekk fyrsteprisen, mens arbeidsstua på Bø sjukeheim og Bø ungdomsskule fekk andrepris. 

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 14.02.2018
Som grunnlag for å få ein integreringspris må ein eller fleire av følgjande kriterier vere
oppfylte:
 
  1. Samarbeid og oppfølging, både mot flyktningen og flyktningtenesta skal fungere godt.
  2. Praksisen skal resultere i noe. 
  3. Antall flyktningar som er i språkpraksis kan ha betydning. 
  4. Utplasseringa skal fremje integrering og motivere til fleire og betre praksisplassar.
  5. Læringsmappa skal nyttast målretta.
  6. Praksisen skal ha bidratt til god inkludering på arbeidsplassen.

Gratulerer til alle dei tre avdelingane for godt arbeid med integrering!