Invitasjon til ope møte om Ungdata

Ungdata - Klikk for stort bilete Korleis er det å vekse opp i Sauherad og Bø?

Bø og Sauherad kommunar inviterar til ope møte for alle interesserte om resultatet av Ungdataundersøkinga 2018.

Dato: 22. oktober 2018

Tidspunkt: Klokka 19.00 - 21.00

Stad: Frivilligsentralen i Bø 

I møtet vil resultatene for Bø og Sauherad presanterast. Ungdom vil kommentere resultatane. Kommunane vil orientere om Ung Arena prosjektet; eit folkehelseprosjekt for barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Vi legg opp til samtale om sentrale temaer i Ungdataundersøkinga og vil gjerne ha innspel til vidare arbeid.

Sjå invitasjon og lenke for meir informasjon;

www.ungdata.no og invitasjon (PDF, 293 kB)

 

Det blir enkel servering.

 

Velkomen!

Sist endra 02.10.2018