Nå kommer kjernejournal til Telemark og Vestfold!

kjernejournal ehelseillustrasjon - Klikk for stort biletekjernejournal ehelseillustrasjon  1.mars vil alle innbyggere i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum få kjernejournal. Da har alle innbyggere i Norge fått kjernejournal.

Kjernejournal – samler viktige opplysninger

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige opplysninger om pasienten. Det kan være avgjørende når tiden er knapp
 
I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder. Det som står om pasienten i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for andre behandlingssteder. I kjernejournal får fastlegen, helsepersonell på sykehus, legevakten og spesialister tilgang på lik og oppdatert informasjon om pasienten.
 
Når det haster å få tak i opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp. 
 
- Kjernejournal kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv. 
 

Helsenorge.no – den offentlige helseportal

 
Innbyggerne finner sin kjernejournal ved å logge seg på med elektronisk ID på helsenorge.no.
Oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no for å se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom bør man snakke med legen om dette bør registreres i kjernejournal
 

Kort om kjernejournal

kjernejournal samler viktige helseopplysninger om pasienten, slik som f.eks. fastlegen, nærmeste pårørende, adresse, legemidler, sykehusbesøk og alvorlige allergier/sykdommer.
kjernejournal henter opplysninger både fra offentlige registre, behandlende lege og det pasienten selv legger inn.
Legen registrerer kritisk informasjon (alvorlige sykdommer/ tilstander/allergier)
Pasienten  finner sin kjernejournal på helsenorge.no.
Pasienten kan reservere seg ved å logge seg inn på helsenorge.no, klikke på kjernejournal, gå til innstillinger.
Mer informasjon? Se brosjyre om kjernejournal
 
o For helsepersonell: www.ehelse.no/kjernejournal 
o For innbygger: www.helsenorge.no/kjernejournal   
 
Sist endra 24.05.2017