Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar for 2019

Bufdir.png - Klikk for stort bilete  I 2019 utlysast det kr. 291.985 mill. med forbehold om Stortingets endelege budsjettvedtak.

Målet med tilskotsordninga er å motvirke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordninga er barn og unge berørt fattigdomsproblemer. Saman med dei berørte inngår deiras familier i målgruppa når tiltaket rettar seg mot kultur-, fritids- og ferieaktivitetar.

Kva kan ein søke om tilskot til?

Det kan søkast om tilskot til tiltak som:

  • bidreg til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deiras familiar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar
  • bidreg til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deiras familiar kan delta i ferieaktivitetar
  • bidreg til deltaking for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
     

Kven kan søke?

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. 

Korleis søker eg?

Søknadsskjema, regelverk og meir informasjon og tilskotsordninga finn du på Bufdir sine nettsider.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.

 

Sjå sjølve utlysninga frå Bufdir her

Publisert av Jeanett Kaasa. Sist endra 15.11.2018 13.24
Fann du det du leita etter?