Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Der er nå mogleg å søke om midler til tiltak for å redusere barnefattigdom. Målet med tilskuddsordninga er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordninga skal være et virkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 07.11.2017

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er 08. desember 2017. 

Meir informasjon om korleis ein søker er tilgjengeleg på Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sine sider.