Ordførarane sitt videoreferat

Ordførarane sitt videoreferat frå møte i partssammensatt utval og fellesnemnda 15.12.17 er nå klart.

I tillegg kan du lese saksliste og møteprotokoll om du ønsker meir utfyllande informasjon. 

Sist endra 20.12.2017