Ordførarane sitt videoreferat

Her kan du sjå ordførarane sitt videoreferat frå møta i partssammensatt utval og fellesnemda i dag, 19. januar.

Publisert av Mari Mølstre. Sist endra 19.01.2018

I tillegg kan du lese saksliste og møteprotokoll om du ønsker meir utfyllande informasjon.